วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 28, 2020
หน้าแรก แท็ก ป.บัณฑิต 2558

แท็ก: ป.บัณฑิต 2558

แจงรายละเอียดการสมัครสอบ ป.บัณฑิต 2558

  กรุณาอ่านและวิเคราะห์ทุกตัวอักษร คุณครูที่มีสิทธิเรียน ป.บัณฑิต "เตรียมตัว" สมัครเรียนได้แล้วนะคะ  สิ่งที่คุณครูต้องมีอย่างขาดไม่ได้ เพื่อเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต คือ 1. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ออกให้ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558  *ไม่หมดอายุ  *ไม่เกินวันที่ระบุ เกินจาก 19 มีนาคม 2558 หมดสิทธิทุกกรณี * หากหมดอายุผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว 2. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของต้นสังกัด * จะมีรายชื่อได้อย่างไร ติดต่อต้นสังกัดภายในอาทิตย์หน้านะคะ ต้นสังกัดจะรวบรวมรายชื่อส่งมายังคุรุสภาเอง 3 ต้องเป็นครุผู้สอน...