วันอังคาร, ตุลาคม 22, 2019
หน้าแรก แท็ก ฟรีสือ

แท็ก: ฟรีสือ

แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.3 – ป.6

แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.3 - ป.6  อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.3  อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.4 ไฟล์เสียหายเนื่องจากไวรัส

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-ป6 ไฟล์เอกสารแก้ไขได้

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 จงเลือกวงกลมข้อที่มีความหมายไม่เข้าพวก 1. a. nose        b. mouth c. ear        d. finger 2. a. mango        b. apple c. orange        d. book 3. a. tiger        b....