วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
หน้าแรก แท็ก สอบราชการ

แท็ก: สอบราชการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0601/2544 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ผู้สมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันนำมาใช้สมัคร และการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรมการปรกครอง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2,523 อัตรา ทุกอำเภอทั่วประเทศ

ฟซบุ๊ก สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ส.ปอ.ท. แจ้งข่าวดี ดังนี้ ขอขอบคุณพี่น้องปลัดอำเภอและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากรมการปกครองและเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิ สวัสดิการต่างๆ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรมกับทุกคนทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดบรรยากาศเช่นนี้มาก่อน สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อย่าให้เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้พี่น้องข้าราชการฝ่ายปกครองมีความหวังลมๆแล้งๆ นะท่านที่เคารพ การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง...