วันพุธ, เมษายน 8, 2020
หน้าแรก แท็ก สื่อ

แท็ก: สื่อ

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24

แบบทดสอบ ก่อนเรียน การพูดสำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหมด 4 ตอน

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด ตอนที่ 1 : การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ คำศัพท์จากภาพ คือ  จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ พร้อมเฉลย ท้ายใบงานทุกอันค่ะ หากเป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ บทความนี้ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ค่ะ และขอขอบคุณพื้นที่ เว็บไซต์ Kru2day ที่ให้แบ่งปันค่ะ ตอนที่ 1 ตอนที่...

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

แบบฝึกเขียน A-z

เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งจึ้น Letter_Aa_Printable_for_Toddlers Letter_Bb_Printable_for_Toddlers Letter_Cc_Printable_for_Toddlers Letter_Dd_Printable_for_Toddlers Letter_Ee_Printable_for_Toddlers Letter_Ff_Printable_for_Toddlers Letter_Gg_Printable_for_Toddlers Letter_Hh_Printable_for_Toddlers Letter_Ii_Printable_for_Toddlers Letter_Jj_Printable_for_Toddlers Letter_Kk_Printable_for_Toddlers Letter_Ll_Printable_for_Toddlers Letter_Mm_Printable_for_Toddlers Letter_Nn_Printable_for_Toddlers Letter_Oo_Printable_for_Toddlers Letter_Pp_Printable_for_Toddlers Letter_Qq_Printable_for_Toddlers Letter_Rr_Printable_for_Toddlers Letter_Ss_Printable_for_Toddlers Letter_Tt_Printable_for_Toddlers Letter_Uu_Printable_for_Toddlers Letter_Vv_Printable_for_Toddlers Letter_Ww_Printable_for_Toddlers Letter_Xx_Printable_for_Toddlers...

แบบฝึกหัดเขียนเรื่องจากภาพ

มีทั้งหมด 2 ไฟล์ สามารถนำไปฝึกเด็กได้เลยค่ะ เขียนเรื่องจากภาพ 1 เขียนเรื่องจากภาพ หากไม่เป็นการรบกวน กรุณาแชร์บทความเพื่อให้ท่านอื่นๆได้เข้าถึงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ ที่ครูทุกท่านต้องมี

ก-ซ writing1 ฌ-ถ writing1 ท-ม writing3 ย-ฮ writing4   ขอบคุณที่มาสื่อดีๆจาก NuNOI.NET