วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
หน้าแรก แท็ก แนว

แท็ก: แนว

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. จำนวน 8 ชุด พร้อมเฉลย

คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ 1. จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 15 ก. 110 ข. 120 ค. 125 ง. 130 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 2. จงหาผลรวมของเลข 11 ถึง 23 ก. 221 ข. 432 ค....

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1-6 พร้อมเฉลย

ข้อใดถูกต้อง ก.  0 + 0  =  0                      ข.  5 + 0  =  0                      ค.  10 + 0  =  1 ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3...