วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก แผนการสอน BBL ป.

แท็ก: แผนการสอน BBL ป.

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย BBL ป.1

1 โรงเรียนของฉัน ท 1.1  ป.1/1 ท 3.1  ป.1/1-3 การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางช่วยผ่อนคลายความกังวลได้  การมีโอกาสได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ กฎ กติกาของห้องเรียนใหม่จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  ปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข 5 2 วงกลมแห่งความมั่นใจ ท 1.1  ป.1/1 ท 3.1  ป.1/1-2 ท 4.1  ป.1/1 กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในห้องเรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก 5 0_โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยBBL_ป1 ภาษาไทยBBL_ป1_หน่วยที่1_แผน1-5_โรงเรียนของฉัน (1) BBL_ป1_หน่วยที่2_แผน6-10_วงกลมแห่งความมั่นใจ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-ป6 ไฟล์เอกสารแก้ไขได้

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 จงเลือกวงกลมข้อที่มีความหมายไม่เข้าพวก 1. a. nose        b. mouth c. ear        d. finger 2. a. mango        b. apple c. orange        d. book 3. a. tiger        b....

ตัวอย่าง แผนการสอน BBL แบบแยกไฟล์

  เพลงต่า ตา ต้า  ต่า ตา ต้า ๆ มาเกิดมา มาร้องรำทำเพลง โยกไปทางซ้าย  โยกไปทางขวา ก้าวออกมา  แล้วตั้งท่าให้ดี กระดิกนิ้วก้อยกระดิกนิ้วชี้   โหลดเลย ข้างล่างนี้ คลิก