วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก โหลด

แท็ก: โหลด

หลักสูตรคละชั้น วิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 200 ชัวโมง

4444 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑       รักษ์ความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒       คุณค่าแห่งชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓       ประโยชน์ใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔       มรดกล้ำค่า หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕      รักกันไว้เถิด หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖       ทันโลกทันคน หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗       ธรรมชาติที่รัก หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘      ด้วยแรงแห่งรัก หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙        ชีวีเป็นสุข หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐     พลังปริศนา หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๑      แดนดินถิ่นคนดี หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๒   ...

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ ที่ครูทุกท่านต้องมี

ก-ซ writing1 ฌ-ถ writing1 ท-ม writing3 ย-ฮ writing4   ขอบคุณที่มาสื่อดีๆจาก NuNOI.NET