วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก ใบงาน

แท็ก: ใบงาน

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24

แบบทดสอบ ก่อนเรียน การพูดสำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหมด 4 ตอน

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด ตอนที่ 1 : การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ คำศัพท์จากภาพ คือ  จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ พร้อมเฉลย ท้ายใบงานทุกอันค่ะ หากเป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ บทความนี้ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ค่ะ และขอขอบคุณพื้นที่ เว็บไซต์ Kru2day ที่ให้แบ่งปันค่ะ ตอนที่ 1 ตอนที่...

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

หลักสูตรคละชั้น วิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 200 ชัวโมง

4444 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑       รักษ์ความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒       คุณค่าแห่งชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓       ประโยชน์ใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔       มรดกล้ำค่า หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕      รักกันไว้เถิด หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖       ทันโลกทันคน หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗       ธรรมชาติที่รัก หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘      ด้วยแรงแห่งรัก หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙        ชีวีเป็นสุข หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐     พลังปริศนา หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๑      แดนดินถิ่นคนดี หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๒   ...

แบบคัดไทย ก-ฮ

แบบการเขียนคัดไทย ก-ฮ ใช้สำหรับฝึกการเขียนของเด็กเหมาะสำหรับ เด็กที่กำลังพัฒนาการทางกล้างเนื้อ kad_t_36 kad_t_37 kad_t_38 kad_t_39 kad_t_40 kad_t_41 kad_t_42 kad_t_43 kad_t_44 kad_t_0 kad_t_1 kad_t_2 kad_t_3 kad_t_4 kad_t_5 kad_t_6 kad_t_7 kad_t_8 kad_t_9 kad_t_10 kad_t_11 kad_t_12 kad_t_13 kad_t_14 kad_t_15 kad_t_16 kad_t_17...

แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.3 – ป.6

แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.3 - ป.6  อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.3  อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.4 ไฟล์เสียหายเนื่องจากไวรัส

แบบฝึกหัดเขียนเรื่องจากภาพ

มีทั้งหมด 2 ไฟล์ สามารถนำไปฝึกเด็กได้เลยค่ะ เขียนเรื่องจากภาพ 1 เขียนเรื่องจากภาพ หากไม่เป็นการรบกวน กรุณาแชร์บทความเพื่อให้ท่านอื่นๆได้เข้าถึงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน

แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน ตัวอย่างแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้ขนมไทยไร้เทียมทาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฝึก อ่านและเขียน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน  หรือปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดชอบสำหรับครูผู้สอนหรือนักเรียนในโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร  สถานศึกษา  เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากสำหรับครูและผู้บริหาร  ทั้งนี้เพราะตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองก็คือการอ่านออก เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นของนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนั่นเอง ถ้าบุตรหลานของเขาอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูและโรงเรียนก็จะมีตามมา  ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยอื่น ๆ อาจมีส่วนเป็นทำให้มีปัญหานั้น  แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะโทษครูและการจัดการของโรงเรียนซึ่งหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วย หากนักเรียนมีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ไม่ว่าอยู่ในขั้นใด)  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาทางแก้ไข  ตามวิธีการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้  การเลือกทางเลือกที่ดีจึงเป็นวิธีการที่จะต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ทางเลือกที่ดีสำหรับครูก็คือการหาเทคนิควิธีการ  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ...

ภาพระบายสี ค่านิยม 12 ประการ

ใบงานสำหรับน้องๆหนูๆ   ห้องนิเทศ ศน.เดียว

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ ที่ครูทุกท่านต้องมี

ก-ซ writing1 ฌ-ถ writing1 ท-ม writing3 ย-ฮ writing4   ขอบคุณที่มาสื่อดีๆจาก NuNOI.NET

บัตรคำภาษาอังกฤษ A-Z (พิมพ์ใหญ่)

บัตรคำภาษาอังกฤษ A-Z (พิมพ์ใหญ่) ออกแบบโดยครูบิ๊ก โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 เชิญเอาไปใช้ได้เลยครับ ไฟล์ขนาดจริงโหลดแบบzipเอาก็ได้ตามลิงค์ครับ: Link : โหลด CR : คุณครู บิ๊ก‎พลิกโฉมโรงเรียน ด้วยแนวคิด BBL