วันพุธ, มิถุนายน 3, 2020
หน้าแรก แท็ก Bbl 1

แท็ก: bbl 1

สื่อการสอนวิชาภาษาไทย BBL ป.1

1 โรงเรียนของฉัน ท 1.1  ป.1/1 ท 3.1  ป.1/1-3 การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางช่วยผ่อนคลายความกังวลได้  การมีโอกาสได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ กฎ กติกาของห้องเรียนใหม่จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  ปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข 5 2 วงกลมแห่งความมั่นใจ ท 1.1  ป.1/1 ท 3.1  ป.1/1-2 ท 4.1  ป.1/1 กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในห้องเรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก 5 0_โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยBBL_ป1 ภาษาไทยBBL_ป1_หน่วยที่1_แผน1-5_โรงเรียนของฉัน (1) BBL_ป1_หน่วยที่2_แผน6-10_วงกลมแห่งความมั่นใจ