วันพุธ, กุมภาพันธ์ 19, 2020
หน้าแรก แท็ก Glib

แท็ก: glib

แบบฝึกชุด ความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต)

-แบบฝึกจากง่ายไปหายาก -แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว -แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค -แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน   -ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน -ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต) -ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน -ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน -ผู้บริหารสถานศึกษา -นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย) แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ) แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว) แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ) แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ) แบบฝึกชุดที่ ๑๗(สระ แอะ) แบบฝึกชุดที่ ๑๘(สระ เอะ) แบบฝึกชุดที่ ๑๙(สระ...