Global News

All

ศธ. เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา หารือธนาคารออมสินชะลอดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ครู 2.5 หมื่นราย-ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน-การค้ำประกัน และอื่นๆ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท และได้มีการจำแนก และจัดส่งต่อข้อมูลให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเชิญลูกหนี้รายบุคคลมาหารือถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน...

Travel Guides

Gadgets

ศธ. เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา หารือธนาคารออมสินชะลอดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ครู 2.5 หมื่นราย-ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน-การค้ำประกัน และอื่นๆ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท และได้มีการจำแนก และจัดส่งต่อข้อมูลให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเชิญลูกหนี้รายบุคคลมาหารือถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน...

Receipes

ศธ. เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา หารือธนาคารออมสินชะลอดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ครู 2.5 หมื่นราย-ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน-การค้ำประกัน และอื่นๆ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท และได้มีการจำแนก และจัดส่งต่อข้อมูลให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเชิญลูกหนี้รายบุคคลมาหารือถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน...
22,769แฟนคลับชอบ
3,367ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Most Popular

All

ศธ. เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา หารือธนาคารออมสินชะลอดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ครู 2.5 หมื่นราย-ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน-การค้ำประกัน และอื่นๆ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท และได้มีการจำแนก และจัดส่งต่อข้อมูลให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเชิญลูกหนี้รายบุคคลมาหารือถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน...

DMC65 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้นปีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) แนวทางการทำข้อมูล เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน...

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1

Words Bank ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 Vocabulary Pronunciation Meaning afternoon อาฟเทอะนูน; แอฟ'เทอะนูน(t) หลังเที่ยง,บ่าย age เอจฺ  n. อายุ April เอ'พริล  n. . เดือนเมษายน August ออ'กัสทฺ n. เดือนสิงหาคม airplane แอร์'เพลน n. เครื่องบิน address อะเดรส';แอด'เดรส n. การปราศรัยกับ   การพูดกับ  การพูดจา area code แอ'เรีย โคด n. รหัสพื้นที่  เขต  อาณาบริเวณ  เนื้อที่ avenue แอฟ'วะนิว n. ถนนกว้างใหญ่  เส้นทาง  ลู่ทาง American อะเม'ริกัน adj. สหรัฐอเมริกาหรือทวีปอเมริกา around อะเราน์ดฺ adv. ;...

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบ “วันสำคัญของไทย” รับเกียรติบัตรฟรี

 แบบทดสอบ "วันสำคัญของไทย" แบบทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของไทย ว่าประเทศไทยมีวันสำคัญอะไรบ้างและวันสำคัญนั้นมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและเมื่อเพื่อนๆทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ คลิกที่นี่ก็ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ "วันสำคัญของไทย" (google.com)

10 วิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณหลับเร็วขึ้น

10 วิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณหลับเร็วขึ้น อย่างที่เราทราบกันดีว่าคนเราควรนอนหลับพักผ่อนเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และพร้อมสำหรับวันถัดไป แต่ถึงกระนั้น การนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวันสำหรับบางคนอาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะบางคนมีปัญหาหลับยาก สมองคิดฟุ้งซ่านไม่หยุด ถึงกระนั้นใช่ว่าปัญหานี้จะแก้ไขไม่ได้ บทความนี้จะมาแนะนำ 10 วิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณหลับเร็วขึ้นและหลับได้สนิทมากขึ้น 1. ลดอุณหภูมิห้อง จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น พบว่าในขณะที่มนุษย์กำลังนอนหลับนั้น อุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำลงและในงานวิจัยได้ให้อาสาสมัครอาบน้ำเย็นและอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนแล้วพบว่า กลุ่มอาสาสมัครที่อาบน้ำเย็นนั้นนอนหลับได้เร็วกว่า นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการที่จะนอนหลับให้ง่ายขึ้น คุณควรทำให้ร่างกายของคุณรู้สึกเย็นลงเพื่อเลียนแบบอุณภูมิร่างกายในขณะที่คุณกำลังนอนหลับ ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดแอร์หรืออาบน้ำก่อนนอน 2....

Gaming

All

ศธ. เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้หนี้ครู-บุคลากรทางการศึกษา หารือธนาคารออมสินชะลอดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ครู 2.5 หมื่นราย-ปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน-การค้ำประกัน และอื่นๆ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท และได้มีการจำแนก และจัดส่งต่อข้อมูลให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเชิญลูกหนี้รายบุคคลมาหารือถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน...

Latest Articles

Must Read

All