เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

              1. ศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวการสอบให้ละเอียด โดยศึกษาจากคู่มือการับสมัคร และหนังสือแนะนำในการเตรียมสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ซึ่งจะบอกถึงหลักสูตรและเนื้อหาในการสอบโดยละเอียด พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบ (อย่างง่ายๆ) เอาไว้ หนังสือเล่มดังกล่าวถือว่าเป็นแนวกว้าง ๆ  ของเนื้อหาข้อสอบเท่านั้น
                2. หาหนังสือหรือตำราที่ดีและตรงกับแนวการสอบไว้อ่านและทำแบบฝึกหัด ตำราในท้องตลาดมีมากมาย ไม่ใช่ว่าจะต้องแนวกับการสอบเสมอไป หรือบางเล่มก็เฉลยผิด ๆ  จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด และสอบตก ควรพยายามสอบถามบุคคลที่เคยสอบมาแล้ว และถามว่าหนังสือเล่มใดที่ตรงและถูกต้องบ้าง อาจจะได้หนังสือที่ถูกต้องไม่ทำให้เราหลงทางและสอบตกในที่สุด
          3. ควรหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้ความสามารถมื่อมีโอกาสจะทำได้  เพื่อหาประสบการณ์และทำคะแนนข้อสอบมากขึ้น
                4. ควรทำสรุปย่อเนื้อหาของวิชาที่เรียน/สอบ ทำโน้ตย่อเฉพาะเนื้อหาสำคัญสั้น ๆ ใช้ภาษาของตนเองเพื่อสะดวกในการทบทวน
                5. หมั่นทำแบบฝึกหัด การทำแบบฝึกหัดจะช่วยให้เราเข้าใจและจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
                6. ควรจับกลุ่มดูหนังสือกับเพื่อน เพื่อจะได้มีกำลังใจในการดูหนังสือ ไม่ว้าเหว่ และเมื่อสงสัยก็สามารถช่วยเหลือกันได้  กลุ่มสำหรับดูหนังสือไม่ควรมากเกินไป  หรือน้อยเกินไป คือประมาณ 4-5 คน
                7. ให้นึกถึงความสำเร็จทางชีวิต หรือเป้าหมายของชีวิตให้เรามีมานะมากขึ้น โดยพยายามอ่านชีวประวัติบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต จะช่วยให้เรามีมานะมากขึ้น
                8. ให้ความสำคัญของการรักษาสุขภาพและสุขภาพจิต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนและการดูหนังสือได้ผลดี
                9. ควรมีแผนการดูหนังสือ  เขียนเป็นตารางไว้ แล้วปฏิบัติโดยเคร่งครัด
                10. ควรมีสถานที่ดูหนังสือที่เป็นสัดส่วนของตนเอง และเงียบสงบ ซึ่งจะช่วยให้มีสมาธิในการดูหนังสือได้มาก
                11. ควรหาคนช่วยสอนในเรื่องที่เราไม่ถนัด เช่น คณิตศาสตร์ เรื่องบางเรื่องถ้าอ่านเองจะเสียเวลามาก แต่ถ้ามีคนมาอธิบายให้จะเข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ว
                การหาสำนักติว ควรจะตรวจสอบดูให้รู้แน่ว่าเชื่อถือได้แค่ไหน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนว่ามีความรู้จริงหรือไม่ หรือเป็นแค่มือใหม่ สมัครเล่น
                12. ควรอ่านหนังสือหรือเรียนด้วยความสนุก มากกว่าจำใจอ่านหรือเรียนแบบแข็ง ๆ จะทำให้ไม่ได้ผล
                13. ทำตัวให้สบายไม่เคร่งเครียด หรือมุ่งหวังมากเกินไป จะทำให้เครียด นอนไม่หลับ สุขภาพจะเสื่อมโทรม ขาดสมาธิ และมีผลจะทำให้อ่านหนังสือไม่จำหรือไม่เข้าใจ    ให้คิดว่าถ้าเราสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ทำอาชีพอื่น ๆ ที่น่าสนใจกว่าก็ยังมี จะทำให้ใจสบาย ไม่เครียด ไม่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิและกำลังใจดี  อ่านหนังสือธรรมะบ้าง ยึดหลักทางสายกลาง หรือมีการฝึกสมาธิจะช่วยให้การเรียนดีขึ้น