ครงการการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๔
ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปันค่ะ

โหลดเลย

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 1

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 2

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 3

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 4

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 5

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 6

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 7

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 8

แบบฝึกภาษาไทย แนว PISA ป. 3 ชุดที่ 9

 "ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้