รวมไว้ให้แล้วน่ะครับ เลือกโหลดได้เลย
ใบกิจกรรม_เขียนเรื่องจากภาพ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน25
ใบกิจกรรม_เขียนคำให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22
ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24
ใบกิจกรรม_เติมคำให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21
ใบกิจกรรม_เติมนิดเติมหน่อย_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22 ใบกิจกรรม_แบบฝึกกิจกรรมกลุ่ม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเปลี่ยนประโยคเหล่านี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดแต่งประโยคคำถามให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดแต่งประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11 (1) ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13 ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21 ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23 ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24 ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12 ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13 ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_แผนภูมิประโยคคำถาม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12 ใบกิจกรรม_กระต่ายเข้าโพรง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน09 ใบกิจกรรม_การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (1) ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (2) ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 ใบกิจกรรม_จิ๊กซอต่อคำ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22 ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานเดี่ยว_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26 ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานกลุ่ม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26 (1) ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานกลุ่ม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26 ใบกิจกรรม_บัตรงานกิจกรรมกลุ่ม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน19 ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่าน ตอนที่ 1 นิทานพื้นบ้าน_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน17 ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่าน ตอนที่ 2 ตำนาน_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน18 ใบกิจกรรม_สรุปความรู้และข้อคิด ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน05 ใบกิจกรรม_สรุปความรู้และข้อคิด ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน06 ใบความรู้_แผนภูมิเพลง แผนภูมิคำอ่าน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21 ใบความรู้_แผนภูมิเพลง แผนภูมิคำอ่าน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24 ใบความรู้_แผนภูมิเพลง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23 ใบความรู้_แผนภูมิเพลง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22 ใบความรู้_การใช้พจนานุกรม_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน09 ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 (1) ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 (2) ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (1) ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว (1) ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว (2) ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว ใบความรู้_นิทานพื้นบ้าน ลูกเนรคุณ ใบความรู้_บัตรคำองค์ประกอบนิทาน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26 ใบความรู้_ภาพประกอบ+เพลงมีดอกไม้มาฝาก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน25 ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (1) ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (2) ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (3) ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20

ร่วมแสดงความคิดเห็น