วิธีสร้างรายได้จากคอนเทนต์

ขั้นตอนที่ 1เงื่อนไขเพื่อเริ่มสร้างรายได้

มีผู้ติดตาม 300 คนขึ้นไปและมีการดูวิดีโอ 30 ชั่วโมงขึ้นไปในเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถสมัครเพื่อสร้างรายได้ได้ทันทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

 

ขั้นตอนที่ 2เลือกโฆษณาที่ต้องการแสดงในคอนเทนต์

เลือกประเภทและหมวดหมู่ของโฆษณาเพื่อแสดงในคอนเทนต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3ตรวจสอบบัญชี

ทีมงานจะตรวจสอบเนื้อหาบัญชีของคุณว่าเป็นไปตามไกด์ไลน์สำหรับการสร้างรายได้หรือไม่

ไกด์ไลน์สำหรับการสร้างรายได้

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ LINE, ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดการใช้บริการการสร้างรายได้ก่อนส่งคำขอให้ตรวจสอบบัญชีเพื่อสร้างรายได้

บัญชีทางการของคุณต้องมีผู้ติดตาม 300 คนขึ้นไปและมีการดูวิดีโอ 30 ชั่วโมงขึ้นไปในเดือนที่ผ่านมา

เนื้อหาในโพสต์จะต้อง (1) ไม่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ความลับทางการค้า สิทธิในรูปถ่าย และสิทธิความเป็นส่วนตัว, (2) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพรุนแรงเกินเหตุและภาพทางเพศ) หรือละเมิดกฎหมายและข้อบัญญัติใดๆ

คุณจะเริ่มสร้างรายได้ในแต่ละเดือนได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้บริการสร้างรายได้ ถ้าคุณมีรายได้รวมมากกว่า 5,000 บาท คุณสามารถส่งคำขอให้ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 12 ของทุกเดือน รายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณลงทะเบียนไว้ภายใน 45 วันนับจากวันที่ส่งคำขอ ในการชำระเงินทุกครั้ง คุณจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากจำนวนเงินที่ส่งคำขอ และถ้าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เราจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในจำนวนเงินที่คุณส่งคำขอ