ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

จำนวน 6 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ประสานงานได้ดี

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 – 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)