ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

130
รายล่ะเอียดเพิ่มเติม

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้