สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน
– ทักษะ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน

– สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน

เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
Website :