แบบทดสอบ “วันสำคัญของไทย”

1

แบบทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของไทย ว่าประเทศไทยมีวันสำคัญอะไรบ้างและวันสำคัญนั้นมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและเมื่อเพื่อนๆทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ

คลิกที่นี่ก็ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ “วันสำคัญของไทย” (google.com)