Words Bank

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1

Vocabulary Pronunciation Meaning
afternoon อาฟเทอะนูน; แอฟ’เทอะนูน(t) หลังเที่ยง,บ่าย
age เอจฺ  n. อายุ
April เอ’พริล  n. . เดือนเมษายน
August ออ’กัสทฺ n. เดือนสิงหาคม
airplane แอร์’เพลน n. เครื่องบิน
address อะเดรส’;แอด’เดรส n. การปราศรัยกับ   การพูดกับ  การพูดจา
area code แอ’เรีย โคด n. รหัสพื้นที่  เขต  อาณาบริเวณ  เนื้อที่
avenue แอฟ’วะนิว n. ถนนกว้างใหญ่  เส้นทาง  ลู่ทาง
American อะเม’ริกัน adj. สหรัฐอเมริกาหรือทวีปอเมริกา
around อะเราน์ดฺ adv. ; prep. รอบ อยู่รอบๆ
ad แอด n. การโฆษณา
a break อะเบรค vt.;vi. ทำให้แตก  ทำให้บาดเจ็บ
aunt อานทฺ n. ป้า  น้าผู้หญิง  อาผู้หญิง
apartment อะพาร์ท’เมินทฺ  n ห้องชุด
armchair อาร์ม’แชร์  n. เก้าอี้มีที่วางแขน
airport แอร์’พอร์ท n. ท่าอากาศยาน
apartment building อะพาร์ท’เมินทฺ  บิล’ดิง n. การก่อสร้างอาคาร  อาคารที่มีห้องให้เช่า
across from อะครอส’ฟรอม prep. ข้ามจาก
action movie แอค’ชัน มู’วี n. การแสดงภาพยนตร์
actor แอค’เทอะ n. นักแสดงชาย
attendant อะเทน’เดินทฺ n. ผู้ดูแล  ผู้รับใช้
action แอค’ชัน n. การแสดง
album แอล’บัม n. สมุดเก็บภาพ,แสตมป์หรืออื่นๆ
advertising แอด’เวอไทซิง  n. การโฆษณา  คำโฆษณา
airline แอร์’ไลน์ n. สายการบิน
Vocabulary Pronunciation Meaning
architecture อาร์คิเทค’เชอะ n. สถาปัตยกรรม  สิ่งปลูกสร้าง
art and design อาร์ทฺแอนดฺ ดิไซนฺ’ vt. ศิลปะและการออกแบบ
art อาร์ทฺ n. ศิลปะ  ฝีมือ
activity แอคทีฟ’วิที n. กิจกรรม
always ออล’เวย์ซ  adv. ตลอดเวลา เป็นประจำ
after อาฟ’เทอะ;แอฟ’เทอะ  v. หลังจาก  ภายหลัง
artist อาร์’ทิสทฺ n. จิตรกร  นักศิลปะ
argue อาร์’กิว vt.;vi. ถกเถียง  โต้คารม
alone อะโลน’  adj. ; adv. คนเดียว  ลำพังตนเอง
angry แอง’กรี  adj. โกรธ  ฉุนเฉียว
actress แอค’เทรส n. นักแสดงหญิง
average แอฟ’เวอะเรจฺ n. ค่าเฉลี่ย  อัตราเฉลี่ย
awesome ออ’ซัม  adj. น่ากลัว
announcement อะเนาซฺ’เมินทฺ n. การประกาศ  การแถลง
best  friend เบสทฺเฟรนดฺ เพื่อนดีที่สุด
big บิก  adj. ใหญ่  ร่างใหญ่ มาก
birthday เบิร์ธ’เด n. วันเกิด วันครบรอบวันเกิด
bicycle / bike ไบ’ไซเคิล;ไบ’ซิค’เคิล/ไบคฺ n. จักรยานสองล้อ  จักรยานยนต์
buy บาย  vt. ซื้อ  ซื้อของ
bus บัส n. รถโดยสารประจำทาง  รถเมล์
Brazil บระซิล n. ประเทศบราซิล
Brazilian บระซิล n. เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
believe บิลิฟว’ vt. เชื่อ  มั่นใจใน  เชื่อว่า
backpack แบคแพค n. หีบห่ออยู่ข้างหลัง
broom บรูม n. ไม้กวาด
brush บรัช n. แปรง
baby เบ’บี n. ทารก
brother บรา’เธอะ n. พี่ชายหรือน้องชาย
balcony แบล’คะนี n. ระเบียง  มุข
bathroom บาธ’รูม n. ห้องน้ำ
bedroom เบด’รูม n. ห้องนอน
Vocabulary Pronunciation Meaning
bathtub บาธ’ทับ n. อ่างอาบน้ำ
bed เบด n. เตียง
beautiful บิว’ทิฟูล  adj. สวยงาม  ดี  เลิศ
behind บิไฮดฺ’ adv. ; prep. ข้างหลัง  ล้าหลังกว่า
block บลอค  n. ท่อนไม้
bank แบงคฺ  n. ธนาคาร
bookstore บุค’สทอร์ n. ร้านขายหนังสือ
bus stop บัส สทอพ  vt. ที่หยุด รถโดยสารประจำทาง
between บิทวีน’ adv.; prep. ระหว่าง  อยู่กลาง
busy บิซ’ซี  adj. ยุ่ง  วุ่น
brand – new แบรนดฺ  นิว  adj. ยี่ห้อใหม่
beauty บิว’ที่  n. ความสวยงาม
boutique บูทิค’ n ร้านเล็กๆที่ขายเสื้อผ้าราคาแพง
bus driver บัสไดร’เวอะ คนขับรถรถโดยสารประจำทาง
band แบนดฺ n. สายรัด  ปลอก
basketball บาส’คิทบอล n. กีฬาบาสเกตบอล
boring บอ’ริง n. การเจาะรู  รูเจาะ
brush บรัช n. แปรง  พู่กัน
black ( hair, eyes ) แบลค  adj. ดำ  สีดำ
blond ( hair ) บลอนดฺ n. สีบลอนด์
blue ( eyes ) บลู n. สีน้ำเงิน  สีท้องฟ้า
brown (hair, eyes ) เบรานฺ n. สีน้ำตาล
breakfast เบรค’ฟาสทฺ n อาหารมื้อเช้า
brush one’s teeth บรัชวันทีธ   plural noun แปรงฟัน
bad แบด  adj. เลว  ร้าย
before บิฟอร์’ n ก่อนหน้า
beach บีชฺ n. หาดทราย  ชายหาด
bathing suit เบธทิงซูท n. สถานที่อาบน้ำ
blouse เบลาซฺ n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี
boots บูทซฺ n. คนขัดรองเท้า
beige เบจ n. สีเทาอ่อน
Vocabulary Pronunciation Meaning
black แบลค  adj. ดำ  สีดำ
blue บลู n. สีน้ำเงิน  สีท้องฟ้า
brown เบรานฺ n. สีน้ำตาล
Bastille เบส’ทีล n. คุก
ballet บาเล’ n. ระบำปลายเท้า  ระบำบัลเล่ต์
be involved in บีอินวอลว’อิน  vt. เป็นม้วนเข้าข้างใน
beautiful บิว’ทิฟูล  adj. สวยงาม
blind ไบลนดฺ adj. ตาบอด  ไร้เหตุผล
class คลาส n. ชั้น  ชนชั้น   ประเภท  ชนิด
classmate คลาส’เมท n. เพื่อนร่วมชั้น
cat แคท n. แมว
cute คิวทฺ  adj. สวย  น่ารัก  เก๋  ฉลาด
calculator แคล’คิวเล’เทอะ n. เครื่องคิดเลข  เครื่องคำนวณ
camera แคม’เมอระ n. กล้องถ่ายรูป
car คาร์ n. รถ  รถตู้
check out เชคเอาทฺ  adj.;adv ตรวจสอบออกไป
capital แคพ’พิเทิล n. เมืองหลวง
cell number เซลล์นัม’เบอะ  n. จำนวนตัวเลข
country คัน’ทรี n. ประเทศ
Canada แคน’นะดา n. ประเทศแคนาดา
China ไช’นะ n. ประเทศจีน
Colombia คะลัม’เบีย n. ประเทศโคลัมเบียในอเมริกาใต้
Canadian คะเน’เดียน adj. เกี่ยวกับแคนาดา(คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่นๆ)
Chinese ไช’นิส adj. เกี่ยวกับประเทศประชาชน,ภาษาและวัฒนธรรมของจีน
Colombian คะลัม’เบียน adj. เกี่ยวกับประเทศประชาชน,ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศโคลัมเบียในอเมริกาใต้
coconut โค’คะนัท n. มะพร้าว
contest คอน’เทสทฺ;คันเทสทฺ’ n. การแข่งขัน
Vocabulary Pronunciation Meaning
clean คลีน  adj. สะอาด บริสุทธิ์
close โคลส adj. ปิด
come in คัม vi. เข้ามา
child ไชดฺ n. เด็ก
children ชิล’เดรน n. เด็กหลายคน
cousin คัซ’เซิน n. ลูกพี่ลูกน้อง  ญาติห่างๆ
come from คัมฟรอม prep. มาจาก
cabinet แคบ’บิเนท n. คณะรัฐมนตรี  ตู้
chair แชร์ n. เก้าอี้
closet โคลซ’ซิท n. ห้องส้วม  ห้องลับ
curtains เคอร์’เทน n. ม่าน  มู่ลี่
computer คัมพิว’เทอะ n. เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคำนวณ
comfortable คัม’เฟิร์ททะเบิล  adj. สบาย  สุขกาย  สุขใจ
corner คอร์’เนอะ n. มุม  หัวโค้ง
convenience store คันเวน’เยิน ซฺสทอร์ n. ร้านค้าทีมีความสะดวก
closed โคซดฺ  adj. ปิด
comedy คอม’มีดี n. ละครตลก  เรื่องตลก
comic book คอม’มิคบุค  adj หนังสือเกี่ยวกับเรื่องขบขัน
cup of coffee คัพออฟออฟ prep. กาแฟในถ้วย
call คอล  vt. เรียก
chat ( online ) แชท  n. การคุยกันเล่น
come คัม  vi. มา  มาถึง
cap แคพ n. หมวก
collect คะเลคทฺ’ vi. รวบรวม  สะสม
cool คูล  adj. เย็น  สุขุม
curly เคอร์’ลี  adj. งอ  หยิก
clothes โคลซ n. เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม
chef เชฟ  n. คนครัว  หัวหน้าครัว
cook คุค  vt. ปรุงอาหาร  ทำกับข้าว
cut คัท  vt. ตัด หั่น ฟัน  แล่
Vocabulary Pronunciation Meaning
cut hair คัท  แฮร์  vt. ตัดผม
club ตัด n. กระบอง  ไม้พลอง
computer science คัมพิว’เทอะไซ’เอินซฺ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
challenging แชล’ลินจิง adj. ท้าทาย  ท้า
check email เชคอีเมล n. . ตรวจสอบข้อความหรือจดหมายอีเล็คทรอนิค
can แคน   aux. v. สามารถ   กระป๋อง
carpenter คาร์’เพนเทอะ n. คาร์’เพนเทอะ
chess เชส n. เกมหมากรุก
company คัม’พะนี n. บริษัท
close โคลส  adj. ใกล้  แคบ
costume party คอส’ทุมพาร์ท’ที n. พวกเครื่องแต่งกาย
coat โคท n. เสื้อคลุม  เสื้อนอก
casual ( clothes ) แคช’ชวล  adj. โดยบังเอิญ
cold โคลดฺ  adj. หนาว
candy แคน’ดี n. ลูกกวาด
card คาร์ด n. บัตร  การ์ด
costume คอส’ทุม n. เครื่องแต่งกาย
Carnival คาร์’นะเวิล  adj. เทศกาลการเล่นสนุกสนาน มีการแสดง,การแห่แหนและการดื่มฉลอง
Chinese New Year ไช’นิสนิวเยียร์ adj. ปีใหม่ของประเทศจีน
celebrate เซล’ละเบรท vt. เฉลิม .ฉลอง
celebrity ซะเลบ’บริที n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง
crazy ( about ) เคร’ซี  adj. บ้า  เหลวไหล
crowded เครา’ดิด  adj. อัดกันจนเต็ม
chore คอร์  n. งานเล็กงานน้อย  งานที่น่าเบื่อ
clean คลีน  adj. สะอาด  สุจริต
clean out คลีนเอาทฺ adj. ; adv. สะอาด ออกไป
date เดท n. วันที่  วันนัด  การนัด
Vocabulary Pronunciation Meaning
dog ดอก n. สุนัข
December ดีเซม’เบอะ n. เดือนธันวาคม
diamond ได’อะเมินดฺ n. เพชร  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
dinosaur ได’นะซอร์ n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวกไดโนเสาร์ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
dance ดานซฺ  vi. เต้นรำ  ฟ้อนรำ
destination เดสทะเน’ชัน n. จุดหมายปลายทาง
door ดอร์;โดร์ n. ประตู ทางเข้า
daughter ดอ’เทอะ n. ลูกสาว
dining room ไดนฺอีรูม  n. ห้องรับประทานอาหาร
desk เดสคฺ n. โต๊ะทำงาน
dishwasher ดิช’วอชเชอะ n. คนล้างชามเครื่องล้างชามและเครื่องครัวต่างๆ
dryer ไดร’เออะ n. เครื่องทำให้แห้ง  เครื่องขจัดความชื้น
DVD player ดีวีดีเพล’เออะ n. ผู้เล่น( Digital Versatile Disc) เป็นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (optical disc) ที่ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆ
downstairs เดาวนฺ’สแทร์ซ  adv. ลงบันได  ลงชั้นล่างไป
deliver ดิลิฟ’เวอะ vt. นำส่ง  ส่ง
 do ดู  vt. ทำ .ปฏิบัติ
drink ดริ้งคฺ  vt. ดื่ม
doctor ดอค’เทอะ n. แพทย์  หมอ  ดอกเตอร์
design ดิไซนฺ’ vt. .ออกแบบ  วางแผน
driver ไดร’เวอะ n. คนขับขี่  คนขับรถ
difficult ดิฟ’ฟะคัลทฺ  adj. ยาก  ลำบาก
dinner ดิน’เนอะ n. อาหารมื้อเย็น
different ดิฟ’เฟอเรินทฺ  adj. แตกต่างกัน  ไม่เหมือนกัน
draw ดรอ  vt.;vt. ดึง
Vocabulary Pronunciation Meaning
dress เดรส n. เสื้อกระโปรงชุด
dark ( green ) ดาร์ค adj. ดำคล้ำ  มืดมน
dragon แดรก’เกิน n มังกร
decorate เดค’คะเรท  vt. ประดับ  ตกแต่ง
dress up เดรส n. แต่งตัวเสื้อกระโปรงชุด
drama school ดรา’มะ;แดรม’มะ โรงเรียน
dream ดรีม n. ปรารถนา
evening อีฟว’นิง ตอนเย็น. เวลาเย็น
eleven อิเลฟว’เวิน n. สิบเอ็ด เลข11
eighty เอ’ที n. เลข 80  จำนวนแปดสิบ
eighth เอทธฺ n. ที่ 8
eighteenth เอท’ทีนธฺ’ n. ที่ 18
eightieth เอ’ทิเอธ n. ที่ 80
eight เอท  n. แปด  เลข 8
eleventh อิเลฟว’เวินธฺ adj. ที่สิบเอ็ด  ลำดับที่ 11
egg เอก n. ไข่
enormous อินอร์’เมิส adj. มหึมา  ใหญ่โต
email อีเมล์ จดหมายอีเล็คทรอนิค
England อิง’ลันดฺ n. ประเทศอังกฤษ
English อิง’ลิช  adj. เกี่ยวกับอังกฤษ
eat อีท กิน  รับประทาน
exchange student อิคซฺเชนจฺ’ สทิว’เดินทฺ vt. นักเรียนแลกเปลี่ยน
English อิง’ลิช  adj. เกี่ยวกับอังกฤษ
easy อี’ซี  adj. ง่าย
early เออร์’ลี เช้า  เร็ว
except อิคเซพทฺ’ prep. นอกจาก
family แฟม’มิลี n. ครอบครัว  ครอบครัว  วงศ์ญาติ
father (dad) ฟา’เธอะ n. บิดา พ่อ  บุญธรรม
friend เฟรนดฺ vt. ทำให้เป็นเพื่อน
first name เฟิร์สทฺเนม  adj. ชื่อแรก  ชื่อตัว
Vocabulary Pronunciation Meaning
favorite เฟ’เวอริท  n. คนโปรด ของโปรด
Friday ไฟร’เดย์ n. วันศุกร์  วันที่ 6 ของสัปดาห์
February เฟบ’รัวรี n. เดือนกุมภาพันธ์ใช้อักษรย่อ Feb.
four ฟอร์;โฟร์  n. สี่  เลข 4   เครื่องหมายเลขสี่
five ไฟฟฺ  n. ห้า  เลข 5
forty ฟอร์’ที n. จำนวนสี่สิบ
fifty ฟิฟ’ที n. ห้าสิบ เลขห้าสิบ
first เฟิร์สทฺ  adj. แรก  ที่หนึ่ง
fourth ฟอร์ธ  adj. ที่ 4
fifty ฟิฟ’ที  n. ห้าสิบ  เลขห้าสิบ
fortieth ฟอร์’ทิเอธ adj. ที่สี่สิบ
fiftieth ฟีฟ’ทีอิธฺ n. ที่ ห้าสิบ
fourteenth ฟอร์ธทีน’ adv. ; n. ; v. ที่ 14  ลำดับที่ 14
fifteenth ฟิฟ’ทีนธฺ’ ที่ 15
fossil ฟอส’เซิล n. ซากหิน  ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน
fish ฟิช  n. ปลา  เนื้อปลา
follow ฟอล’โล   vt. ติดตาม  ทำตาม
famous เฟม’มัส  adj. มีชื่อเสียง  โด่งดัง
France ฟรานซฺ  n. ประเทศฝรั่งเศส
from ฟรอม   prep. จาก  ห่างจาก  นับจาก
floor ฟลอร์  n. พื้น  พื้นห้อง
form ฟอร์ม  n. รูปแบบ  แบบฟอร์ม
find ไฟดฺ  vt. .พบ  หา  ได้รับ
family แฟม’มิลี n. ครอบครัว  ตระกูล   สกุล
French เฟรนชฺ  adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส
fade เฟด   vi. จางลง  อ่อนลง
food ฟูด n. อาหาร
far from ฟาร์  ฟรอม  prep. ห่าง  ห่างจาก
fan แฟน n. พัด
Vocabulary Pronunciation Meaning
future ฟิว’เชอ n. อนาคต
fashion designer แฟช’ชัน n. รูปแบบสิ่งที่กำลังนิยมกัน
fight attendant ไฟทฺ  อะเทน’เดินท n. . ผู้เข้าร่วมประชุม
fascinating แฟส’ ซะเนทิง   adj. มีเสน่ห์
friendly เฟรนดฺ’ลี  adj เป็นมิตร
fun ฟัน n. . ความสนุกส นาน
free time ฟรี  adj. เวลาว่าง
fight ไฟทฺ n. การต่อสู้
frog ฟรอก n. กบ
formal ( clothes ) ฟอร์’เมิล adj. เป็นพิธีการ
fireworks ไฟ’เออะเวิร์คซฺ n. ดอกไม้เพลิง ประทัด
flag แฟลก n. ธง
friendship เฟรนดฺ’ชิพ n. ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน
Father’s  Day ฟา’เธอะเด วันพ่อ
film ฟิล์ม n. ฟิล์ม
gift shop กิฟทฺ  ชอพ n. ร้านของขวัญ
guide ไกดฺ  vt. แนะนำ  ชี้แนะ
get up เกท’อัพ n. ขึ้น
grandchildren แกรนดฺชิล’เดรน n. ลูกหลาน
grandfather แกรนดฺฟา’เธอะ ปู่  ตา
grandmother แกรนด’มาเธอะ ย่า  ยาย
grandparents แกรนดฺ’แพ’เรินทฺ ปู่,ย่า,ตา,ยาย
garden การ์’เดิน  n. สวน  สวนสาธารณะ
garage การ์ราจฺ’ n. โรงรถ  โรงเก็บรถยนต์
great เกรท  adj. ใหญ่   ยิ่งใหญ่  สำคัญ
gym จิม n. ,มาจาก gymnasium แปลว่าโรงยิม
get off เกท ออฟ  adv. ได้ออก
go โก  vi. ไป
guitar กีทาร์’ n. กีตาร์
glasses กลาส n. แก้ว . กระจก
Vocabulary Pronunciation Meaning
geography จีออก’กระฟี ภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ
good – looking กูดลุคคิ่ง  vi.  กำลังดู
get up เกท’อัพ  n แบบแผน
go to bed โกทูเบด vi. ไปนอน
gangster แกง’สเทอะ n. สมาชิกของแก๊งอาชญากร
gown เกานฺ n. เสื้อคลุมยาว  เสื้อครุย
gray เกร  adj. สีเทา
green กรีน สีเขียว
get married เกท แม’ริด adj.  แต่งงานแล้ว
go shopping โกชอพ’พิง n. ไปเดินดูและซื้อของ
gift กิฟทฺ n. ของขวัญ
get together เกท ทูเกธ’เธอะ adv. พร้อมกัน
great เกรท adv. ยิ่งใหญ่
go out โก เอาท adj. ; adv. ออกไป
headphones เฮด’โฟน n หูโทรศัพท์
home โฮม n. บ้าน
hot ฮอท  adj. ร้อน
hurry เฮอ’รี  n. ความรีบเร่ง
husband ฮัซ’เบินดฺ  n. สามี
have แฮฟว  vt. มี  เป็นเจ้าของ
house เฮาซฺ;เฮาซ n. บ้าน  ครอบครัว
huge ฮิวจฺ  adj. ใหญ่มาก  ใหญ่โต
health club เฮลธฺคลับ n. สโมสรหรือชมรมเพื่อสุขภาพ
homework โฮม’เวิร์ค n. การบ้าน
hang out แฮง  เอาทฺadj. ; adv. แกว่ง
help เฮลพฺ . vt. ช่วยเหลือ
hangout place แฮง’เอาทฺ n. ที่ที่คนๆหนึ่งชอบไปเป็นประจำ
hobby ฮอบ’บี n. งานอดิเรก
holiday ฮอล’ลิเดย์ n. วันหยุด
hair แฮร์ n. ผม  ขน
Vocabulary Pronunciation Meaning
hair stylist แฮร์ สไท’ลิสทฺ n. นักออกแบบผม
health เฮลธฺ n. . สุขภาพ
history ฮิส’ทะรี n. ประวัติศาสตร์
hard ฮาร์ด adj. แข็ง
handsome แฮน’เซิม;แฮนดฺ’เซิม adj หล่อ  มีสัดส่วนดี
hotel โฮเทล’ n. โรงแรม
hear เฮียร์ vt. ฟัง  ได้ยิน
holiday ฮอล’ลิเดย์ n. วันหยุด
her เฮอร์  pron. เธอ  หล่อน
him ฮิม pron. เขาผู้ชาย
hit ฮิท vt. ตี  ต่อย
humanitarian cause ฮิวแมนนิแท’เรียน คอซ  adj. เพราะเป็นคนใจบุญ
have a great time แฮฟวอะเกรทไทม์  vt. เวลาที่ดี
in อิน  prep. ใน ภายใน  ข้างใน  ในระหว่าง  ในสภาพ
industry อิน’ ดัสทรี ความขยันหมั่นเพียร  ความอุตสาหะ
island ไอ’เลินดฺ n. เกาะ
in front of อินฟรันทฺออฟ  prep. ข้างหน้า
internet café อิน’เทอะเนท คะเฟ’;แคฟ’เฟ n. ชื่อร้านเครือข่ายหนึ่งของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
iced tea ไอซฺทฺ ที n. เครื่องดื่มใส่ชาที่แช่เย็น
interested ( in ) อิน’เทอะริสทิด;อิน’เทรสทิด  adj. ที่สนใจ
intelligent อินเทล’ลิเจินทฺ  adj. มีสติปัญญาดี
interesting อิน’เทอริสทิง;อิน’เทรสทิง  adj. น่าสนใจ
instructor อินสทรัค’เทอะ n. ผู้สอน
ice – skate ไอซฺ สเคท n. กีฬาที่ใส่รองเท้ามีล้อเล่นบนน้ำแข็ง
informal ( clothes ) อินฟอร์’เมิล adj. ไม่มีพิธีรีตอง(เสื้อผ้า)
invitation อินวิเท’ชัน n. การเชื้อเชิญ
invite อินไวทฺ  ‘vt. เชื้อเชิญ
Vocabulary Pronunciation Meaning
impress อิมเพรส’;อิม’เพรส  vt. ประทับใจ
January แจน’ยัวรี n. เดือนมกราคม ใช้อักษรย่อ Jan.
June จูน n. เดือนมิถุนายน ใช้อักษรย่อ Jun.
July จูไล’ n. เดือนกรกฎาคม ใช้อักษรย่อ Jul.
Japan จะแพน’ n. ประเทศญี่ปุ่น
Japanese แจพ’พะนีซ  adj. ภาษา,คนและวัฒนธรรม
job จอบ n. . งาน  ชิ้นงาน
judge จัดจฺ n. ผู้พิพากษา  ผู้ตัดสินในการแข่งขัน
jog จอก  vt. ชนเบาๆ
joke โจค n. เรื่องตลก  เรื่องเล่นๆ
jeans จีน n. ผ้ายีน
key คี n. ลูกกุญแจ
key chain คีเชน n. โซ่ลูกกุญแจ
Korea โคเรีย’ n. ประเทศเกาหลี
Korean โคเรียน’  adj. ประชาชน,ภาษาเกาหลี
kid คิด n. ลูกแพะ
kitchen คิช’เชิน n. ห้องครัว
kite surf ไคทฺ เซิร์ฟ n. เรือเบาที่สามารถแล่นเมื่อมีลมพัดเอื่อยๆ
know โน  vt. รู้  เข้าใจ
lamp แลมพฺ n. ตะเกียง  หลอดไฟ
language แลง’เกว็จฺ n. ภาษา
late เลท  adj. สาย  ช้า
laundry ลอน’ดรี n. สถานที่ซักผ้า
laundry room ลอน’ดรี รุม n. ห้องซักผ้า
living room ลิฟ’วิงรุม n. ห้องนั่งเล่น  ห้องรับแขก
laptop แลพ’ทอพ n. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
Vocabulary Pronunciation Meaning
live ลิฟว  vi. มีชีวิตอยู่  อาศัย
low โล  adj. ต่ำ  ระดับต่ำ
listen to ลิส’เซิน  ทู  vi. ตั้งใจฟัง
look at ลุค แอท vi. ดู  มอง ที่
lady เล’ดี n. สุภาพสตรี  ผู้หญิง
lap แลพ n. หน้าตัก  ชายเสื้อ
learn เลิร์น  vt. เรียน
long ( hair ) ลอง;ลาง  adj. ยาว  ไกล
lunch ลันชฺ  n. อาหารเที่ยง  อาหารกลางวัน
lesson เลส’เซิน n. บทเรียน
like ไลคฺ   vi. ชอบ
lie ไล n. คำโกหก
leave ลีฟว  vt. จากไป  ออกจาก
light ( blue ) ไลทฺ n. . แสง  ไฟ
lantern แลน’เทิร์น n. โคมไฟ
love ลัฟว n. ความรัก
lend ความรัก  vt. ให้ยืม  ให้ยืมเงิน
last month ลาสทฺ;แลสทฺ มันธฺ adj. เดือนสุดท้าย
last night ลาสทฺ;แลสทฺ ไนทฺ adj. คืนนี้
last weekend ลาสทฺ;แลสทฺวีค’เอนดฺ adj. วันสุดสัปดาห์นี้
Mr. มิส’เทอ;เมส’เซอซ n. .นาย
Mrs. มิส’ซิซ n. นาง
Miss. มิส นางสาว
Ms. มิซ n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง
morning มอร์’นิง n. ตอนเช้า  เวลาเช้า
married แม’ริด adj. แต่งงานแล้ว
mother (mon) มา’เธอะ n. แม่  มารดา  หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่
man แมน n. คนผู้ชาย  ผู้ชาย
Vocabulary Pronunciation Meaning
middle name มิด’เดิลเนม n. ชื่อกลางระหว่างชื่อตัวและชื่อสกุล
Monday มันเด n. วันจันทร์  วันที่สองของสัปดาห์
March มาร์ช  vi. vt. n. เดินแถว  เดินขบวน  เดือนมีนาคม ชายแดน
May เมย์ aux. v. n.  อาจจะ  คงจะ บางที  n.เดือนพฤษภาคม
meteor มี’ทีเออะ n. ดาวตก  ผีพุ่งใต้  สะเก็ดดาวเป็นไฟสายยาวในท้องฟ้า
museum มิวเซียม’  n. พิพิธภัณฑ์
Mexico เมค’ซะโค n. เม็กซิโกเป็นประเทศสาธารณรัฐในตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ
Mexican เมค’ซิเคิน  adj. เกี่ยวกับเม็กซิโก
music มิว’ซิค n. ดนตรี   โน้ตเพลง   โน้ตเพลง
miss มิส  vt. ตี   แทง
many เม’นี  adj. มากเป็นจำนวนมาก
motorcycle โม’เทอไซเคิล n. รถจักรยานยนต์สองล้อ
microwave ไม’โครเวฟ n. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด
mirror มี’เรอะ n. กระจก
music system มิว’ซิค ซิส’เทิม n. ระบบเสียง
massage มะซาจฺ’ n. . การนวดกล้ามเนื้อ n.
mall มอล n.. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น
magazine แมก’กะซีน n นิตยสาร
movie มู’วี n. ภาพยนตร์
MP3 player เอ็มพี3 เพล’เออ n.  Mp3 ย่อมาจาก MPEG Audio Layer 3  ผู้เล่นเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์เสียง
Vocabulary Pronunciation Meaning
musical instrument มิว’ซิเคิล n. เครื่องดนตรีทีมีเสียงไพเราะ
make เมคฺ vt. ทำให้เกิดขึ้น
meet มีท vt. พบ
math แมธ n. คณิตศาสตร์
music มิว’ซิค n. ดนตรี
match แมชฺ n. ไม้ขีดไฟ
magic trick แมก’จิคทริค n. การใช้เวทมนตร์คาถา  อุบาย
movie star มู’วี สทาร์ n. ดาราภาพยนตร์
Mother’s Day มา’เธอะ สเด n. วันแม่
me ,มี  pron. ฉัน
member เมม’เบอะ n. สมาชิก  องค์ประกอบ  หน่วย
model โม’เดิล n. แบบ  หุ่นจำลอง
major เม’เจอะ n. ผู้บรรลุนิติภาวะ  วิชาเอก
name เนม n. ชื่อ  นาม  ชื่อเสียง  สกุล แซ่
night ไนทฺ n. เวลามืดของกลางคืน
November โนเวม’เบอะ n. เดือนพฤศจิกายน
nine ไนนฺ n. เก้า  สัญลักษณ์หรือเลขเก้า(เช่น 9 หรือ IX)
ninety ไนนฺ’ที n. เก้าสิบ  สัญลักษณ์หรือเลขเก้าสิบ(เช่น 90 หรือ XC)
ninth ไนธฺ n. ที่เก้า  วันที่เก้า
nineteenth ไนนฺ’ทีนธฺ   adj. ; adv. ที่สิบเก้า วันที่สิบเก้า
ninetieth ไนนฺ’ทิอิธ  adj. ที่เก้าสิบ  เป็นลำดับที่เก้าสิบ
nice ไนสฺ   adj. ดี  งาม  สวย
nationality แนช’ชะแนล’ลิที  n. สัญชาติ
national แนช’ชันเนิล  adj. แห่งชาติ  เฉพาะชาติ
nephew เนฟ’ฟิว  n. หลานชาย  บุตรชายของพี่หรือน้อง
neighborhood เน’เบอร์ฮูด n. บริเวณข้างเคียง
new นิว adj. ใหม่  สมัยใหม่
near เนียร์ adv. ใกล้  ใกล้เคียง
Vocabulary Pronunciation Meaning
next to นคซฺทฺ ทู  adj. ถัดไป
newspaper นิวซ’เพเพอะ n. นิวซ’เพเพอะ
never เนเว’ n ไม่เคย
nurse เนิร์ซฺ n. นางพยาบาล
need นีด n. ความต้องการ
next month นคซฺทฺ มันธฺ n. เดือนถัดไป
next week นคซฺทฺ ;วีค n. สัปดาห์ถัดไป
national anthem แนช’ชันเนิลแอน’เธม n. เพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี
neighbor เน’เบอร์ n. เพื่อนบ้าน
New Year’s Eve นิว เยียร์ ออลเทอเน’ทิฟวคอน’เทนทฺ มาจาก New Year’s Alternative content

วันสุดท้ายก่อนขึ้นวันปีใหม่ (31 ธันวาคม)

nominee นอม’มะนี n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
notice โน’ทิส n. ข่าวสาร ข้อความที่เตือน
on ออน  adv. ; prep. บน ที่  ตาม  ในเวลาที่
our เอา’เออะ  pron. ของเรา  ของพวกเรา
October ออคโท’เบอะ n. ตุลาคม
one วัน adj. จำนวนหนึ่ง  วันหนึ่ง  จำนวนหนึ่ง
one hundred วันฺ ฮัน’เดริด  n. หนึ่งร้อย
one  thousand วัน เธา’เซินดฺ n. หนึ่งพัน
one hundredth วัน ฮัน’ดริดธฺ  n. ที่หนึ่งร้อย  เป็นหนึ่งใน 100 ส่วนเท่าๆกัน
one thousandth วันเธา’เซินธฺ  n. ที่พัน  ลำดับพัน
official อะฟิช’เชิล n. ข้าราชการ  เจ้าพนักงาน
order ออร์’เดอะ n. คำสั่ง
only โอน’ลี  adj. ; adv. เท่านั้น  เพียงแต่
under อันเดอะ prep.  ใต้
Vocabulary Pronunciation Meaning
open โอ’เพิน  adj. เปิด
on ออน adv. ; prep. บน
on the corner ออนเธอะคอร์’เนอะ n. บนมุมถนน
ocean โอ’ชัน n. มหาสมุทร
occasion อะเค’ชัน n. โอกาส
orange ออ’รินจฺ n ส้ม
OK โอ’เค ถูกต้อง ตกลง ครับ
principal พริน’ซะเพิล  adj. อันดับแรก  อันดับหนึ่ง หัวหน้าสำคัญที่สุด
painting เพน’ทิง n. การทาสี การระบายสี
pencil เพน’ซิล n ดินสอ
photograph โฟ’ทะแกรฟ n. ภาพถ่าย รูปถ่าย
poster โพส’เทอะ n. ใบโฆษณา ใบประกาศ
people พี’เพิล n. คน  ประชาชน  ประชากร
Peru พะรู’ n. ชื่อประเทศสาธารณรัฐในอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อ Lima
Peruvian พะรู’เวียน n. ชาวเปรู
pineapple ไพนฺแอพ’เพิล n. สับปะรด
prize ไพรซ n. รางวัล
popular พอพ’พิวเลอะ adj.  เป็นที่นิยมกัน
parents แพ’เรินทฺ.  n. พ่อหรือแม่
pretty พริท’ที  adj. สวยงาม
pasta พาส’ทะ n.  อาหารแป้งเคล้าไข่
pizza พิท’ซะ n. ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ(แบบอิตาลี)
price ไพรซฺ n. ราคา
park พาร์ค n. . สวนสาธารณะ
pharmacy ฟาร์’มะซี n. เภสัชศาสตร์
post office โพสทฺ ออฟ’ฟิซฺ ที่ทำการไปรษณีย์
play เพล n. การเล่น
Vocabulary Pronunciation Meaning
pastime แพส’ไทมฺ n. งานอดิเรก
pet เพท n. สัตว์เลี้ยง
photo album โฟ’โทแอล’บัม n. สมุดสำหรับเก็บภาพ
profession โพรเฟส’ชัน n. การยอมรับ
photographer ฟะทอก’ระเฟอะ n. ช่างภาพ
plastic surgeon แพลส’ทิค  เซอ’เจิน  adj. ศัลยแพทย์เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
part – time พาร์ท ไทม n. เวลาว่าง
professional โพรเฟส’ชันเนิล n. ชำนาญ  เชี่ยวชาญ
physical education ( PE ) ฟิซ’ซิเคิลเอดจะเค’ชัน . n. . พลศึกษา
play soccer เพล ซอค’เคอ n. เล่นฟุตบอลอังกฤษ
play golf เพล กอล์ฟ n. เล่นกอล์ฟ
play tennis เพล เทน’นิส n. เล่นเทนนิส
play volleyball เพล  วอล’ลีบอล n เล่นวอลเลย์บอล
problem พรอบ’เลิม n. ปัญหา
prince พรินซฺ n. เจ้าชาย
prom พรอม n. การเต้นรำ
pajamas พะจา’มาซ;พะแจม’มัซ n. เสื้อกางเกงชุดนอน
pink พิงคฺ n. สีชมพู
purple เพอ’เพิล (t) สีม่วง
parade พะเรด n. ขบวนแห่
passenger แพส’เซนเจอะ n. ผู้โดยสาร
questionnaire เควส’ชะแนร์ n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์
quiet ไค’อิท n. ความเงียบ
radio เร’ดิโอ n. วิทยุ
reproduction รีพระดัค’ชัน n. การสืบพันธุ์  การจำลอง
Russia รัช’ชะ n. ประเทศรัสเซีย
Russian รัส’ชัน  adj. กี่ยวกับรัสเซีย(ผู้คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่นๆ)
Vocabulary Pronunciation Meaning
refrigerator รีฟริจ’จะเรเทอะ n. ตู้เย็น
rug รัก n. พรม
restaurant เรส’เทอเรินทฺ n. ภัตตาคาร   ร้านอาหาร
romance โรแมนซฺ’ n. เรื่องรักใคร่  นวนิยายแห่งการจินตนาการ
read รีด  vt. อ่าน
right away ไรทฺ อะเว’adj. ; adv. ไปข้างขวา
reporter ริพอร์ท’เทอะ n ผู้รายงาน ผู้รายงาน
run รัน  vi. วิ่ง
ride ไรดฺ vi. ขี่ม้า
resort รีซอร์ท’ vt. อาศัย
roller  blade โรล’เลอะ เบลด n. ลูกกลิ้ง
repair รีแพรฺ’ vt. ซ่อมแซม
raincoat เรน’โคท n. เสื้อฝน
red เรด n สีแดง
revolution เรฟ’วะลิว’ชัน n. การปฏิวัติ
receive รีซีฟว’ vt. ประสบการณ์
rock musician มิวซิซ’ชัน n. นักดนตรีเล่นเพลงเร็ว
role โรล n. บทบาท
race เรส n. การวิ่งแข่ง
rice ไรซฺ n. ข้าว
refuse รีฟ’ฟิวซ vt. ปฏิเสธ
single ซิง’เกิล  adj. เดี่ยว  เดียว อย่างเดียว  คนเดียว  คนเดียว
student สทิว’เดินทฺ n. นักเรียน   นักศึกษา
Sunday ซันเด n. วันอาทิตย์  วันแรกของสัปดาห์
Saturday แซท’เทอเดย์ n. วันเสาร์  วันที่เจ็ดของสัปดาห์
September เซพเทม’เบอะ n. กันยายน(เดือนที่ 9 ของปี มี 30 วัน)
six ซิคซฺ n. หก  สัญลักษณ์ของเลขหก
seven เซฟว’เวิน n เจ็ด  กลุ่มที่มี 7 คน
Vocabulary Pronunciation Meaning
sixty ซิคซฺ’ที n. หกสิบ  สัญลักษณ์ของหกสิบ
seventy เซฟว’เวินที n. เจ็ดสิบ  จำนวนเจ็ดสิบ
second เซค’เคินดฺ adj. ที่สอง  ชั้นสอง  อันดับสอง
sixth ซิคซฺธฺ adj. ที่6  ลำดับหก
seventh เซฟว’เวินธฺ adj. ที่เจ็ด  ลำดับเจ็ด
sixtieth ซิคซฺ’ทิอิธ adj. ลำดับที่หกสิบ
seventieth เซฟว’เวินทิเอธ adj. ที่เจ็ดสิบ  ลำดับที่เจ็ดสิบ
sixteenth ซิคซฺ’ทีนธฺ adj. ที่สิบหก  ลำดับที่สิบหก
seventeenth เซฟ’เวินทีนธฺ adj. ที่สิบเจ็ด  ลำดับที่สิบเจ็ด
sculpture สคัลพฺ’เชอะ n. การแกะสลัก
skeleton สเคล’ลิเทิน n. โครงกระดูก
souvenir ซูวะเนียร์’ n. ของที่ระลึก
street สทรีท n. ถนน
Spain สเปน n. ประเทศสเปน เมืองหลวงชื่อ Madrid
Spanish สแพน’นิช adj. เกี่ยวกับสเปน(ประชาชน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่นๆ)
say เซ  vt.;vi. .พูด  บอก
ship ชิพ n. ชิพ
sport สพอร์ท n. กีฬา  กรีฑา  นันทนาการ
sister ซิส’เทอะ n. น้องสาว พี่สาว
son ซัน n. บุตรชาย
shelf เชลฟฺ หิ้ง ชั้นวางหนังสือ
shower เชา’เออะ n. การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว
sink ซิงคฺ vt. จม ต่ำลง
sofa โซ’ฟะ n. เก้าอี้นวม
stove สโทฟว n. เตา
small สมอล  adj. เล็ก  น้อย
sauna เซา’นา;ซอ’นะ n. อบไอน้ำและตีร่างกายเบาๆด้วยกิ่งไม้ birch มีต้นกำเนิดจากฟินแลนด์
Vocabulary Pronunciation Meaning
swimming pool สวิม’มิง n. การว่ายในสระน้ำ
subway station ซับ’เว  สเท’ชัน n สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
supermarket ซู’เพอะมาร์คิท n. ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อต้องหาสินค้าเอง
sandwich แซน’วิชฺ n. ขนมปังแซนด์วิช
science fiction ไซ’เอินซฺฟิค’ชัน n. การแต่งเรื่องขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์
see ซี vt. .เห็น มอง ดู
speak สพีค vi. พูด คุย
study สทัด’ดี n. การเรียน
subject ซับ’จิคทฺ n. ซับ’จิคทฺ
ski สคี n. กระดานสกีน้ำ
salesperson เซลซ’เพอร์ซัน n. พนักงานขาย
singer ซิน’เจอะ n. นักร้อง
sell เซล vt. ขาย
schedule สเคด’ดูล n. ตารางเวลา
science ไซ’เอินซฺ n. วิทยาศาสตร์
smart สมาร์ท adj. ฉลาด
strict สทริคทฺ adj. เข้มงวด
short ( hair ) ชอร์ท adj. สั้น
same เซม adj. เหมือนกัน
sometimes ซัม’ไทมซ adv. บางครั้ง
sail เซล n. ใบเรือ
skateboard สเคท’บอร์ด n. กระดานสเก็ตที่มีลูกล้ออยู่ข้างล่าง
snorkel สนอร์’เคิล n. ท่อระบายอากาศของเรือใต้น้ำหรือนักดำน้ำ
surf เซิร์ฟ n. คลื่นซัดฝั่ง
swim สวิม vi. ว่ายน้ำ
soap opera โซพออพ’เพอรื n. อุปรากร
sew โซ vt. เย็บผ้า
Vocabulary Pronunciation Meaning
solve ซอลฟว vt. แก้ปัญหา
stay สเท vi. พักอยู่
style สไทลฺ n. รูปแบบ
sandals แซน’เดิล n รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด
scarf สคาร์ฟ n. ผ้าพันคอชนิดยาว
shirt เชิร์ท n เสื้อเชิ้ต
shoes ชู n. รองเท้า
shorts ชอร์ท adj. สั้น
skirt สเคิร์ท n. กระโปรง
sneakers สนีค’เคอะ n. รองเท้าส้นยางหรือพลาสติก
socks ซอค n. ถุงเท้าสั้น
suit ซูท n. กลุ่ม พวก
sweater สเวท’เทอะ n เสื้อที่ทำด้วยขนสัตว์
snack สแนค n. อาหารเบาๆ
start สทาร์ท n. เริ่มต้น  ตั้งต้น
send เซนดฺ  vt. ส่ง
show โช vt. แสดง
super ซูพ’เพอะ n. สินค้าพิเศษ(ขนาด,คุณภาพและอื่นๆ)
salesman เซลซ’เมิน n. พนักงานขายของที่เป็นชาย
star สทาร์ n. ดาว
spend time สเพนดฺ ไทมฺ vi.;vt. ใช้เวลา
successful ซัคเซส’ฟูล adj. ประสบความสำเร็จ
sleep สลีพ  vi. นอน
stay home สเท โฮม vi. พักอยู่บ้าน
spicy สไพ’ซี adj. เผ็ดร้อน
stopover สทอพ’โอเวอะ n การหยุดพักระหว่างทาง
shocked ชอค n อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน
teacher ที’เชอะ n.  ผู้สอน  ครู   อาจารย์
their . ของพวกเรา pron. ของเขาเหล่านั้น
Vocabulary Pronunciation Meaning
Tuesday ทิวซ’เด  n. วันอังคาร
Thursday เธอซ’เด n. วันพฤหัสบดี
two ทู  n. เลขสอง
three ธรี  n. สาม
ten เทน n. สิบ  เลขสิบ  จำนวนสิบ
twelve ทแวลว n. สิบสอง  เลขสิบสอง  สัญลักษณ์ของเลขหรือจำนวนสิบสอง เช่น 12, XII
thirty เธอ’ที n. สามสิบ  สัญลักษณ์ของสามสิบ (เช่น 30, XXX)
third เธิร์ด n. ลำดับที่สาม
tenth เทนธฺ ที่สิบ
twelfth ทเวลธฺทเวลธฺ ( t) ลำดับที่สิบสอง
thirtieth เธอ’ทิอิธ n. ลำดับที่สามสิบ
thirteenth เธอ’ทีนธฺ’ n. ลำดับที่สิบสาม
twentieth ทเวน’ทิอิธ(t) ลำดับที่ยี่สิบ
twenty – first ทเวน’ที เฟิร์สทฺ adj. เลขยี่สิบ เอ็ด
twenty – second ทเวน’ทีเซค’เคินดฺ เลขยี่สิบสอง
twenty – third ทเวน’ที เธิร์ด เลขยี่สิบสาม
twenty – fourth ทเวน’ที ฟอร์ธ เลขยี่สิบสี่
telephone เทล’ลีโฟน n. โทรศัพท์
television เทล’ละวิชเชิน n โทรทัศน์
tote bag โททแบก vt. ถุงหิ้ว
toy ทอย n. ของเล่น
typewriter ไทพฺ’ไรเทอะ n. เครื่องพิมพ์ดีด
touch ทัชฺ vt. แตะ  สัมผัส จับ
that แธท pron. นั้น  โน่น
this ธิส pron. นี้ นี่
these ธีซ pron เหล่านี้
those โธซ pron เหล่านั้น
telephone number เทล’ลีโฟน นัม’เบอะ n. หมายเลขโทรศัพท์
Vocabulary Pronunciation Meaning
tourist ทัว’ริสทฺ n. นักท่องเที่ยว
Thailand ไท’แลนด์;ไท’ลันดฺ n. ประเทศไทยมีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพมหานครหรือ Bangkok
Turkey เทอ’คี n. ประเทศตุรกีเมืองหลวงชื่อ Ankara
Thai ไท n. ภาษาไทย ชาวไทย
Turkish เทอค’คิช  adj. เกี่ยวกับภาษาตุรกี
tourism ทัว’ริสซึม n. การท่องเที่ยว
trip ทริพ n. การเดินทาง
tree ทรี n. ต้นไม้
table เท’เบิล n. โต๊ะ
toilet ทอย’ลิท n. ห้องน้ำ
TV ทีวี n. โทรทัศน์
town ทาวน์ n. เมือง
take เทค vt. เอามา
turn เทิร์น vt. หมุน
thriller ธริล’เลอะ n. เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
talk ทอล์ค vi. พูด
taxi แทค’ซี n. รถแท็กซี่
taxi drive แทคซี ไดรฟว n. คนขับรถแท็กซี่
travel แทรฟ’เวิล vi. เดินทาง
take photos เทค โฟ’โท vt. ถ่ายรูป
team ทีม n. กอง, คณะ
teach ทีช n. สอน
tall ทอล adj. สูง
thin ธิน adj. ผอม
traffic แทรฟ’ฟิค n. การจราจร
take a bath เทค อะ บาธ การอาบน้ำด้วยอ่าง
take a shower เทค อะ เชา’เออะ การอาบน้ำด้วยฝักบัว
then เธน adj.  ดังนั้น
Vocabulary Pronunciation Meaning
tennis เทน’นิส n. กีฬาเทนนิส
true ทรู adj.  จริง
tank top แทงคฺ ทอพ n. ฝาถังน้ำ
tie ไท vt. ต่อ , โยง
T – shirt ที – เชิร์ท n. เสื้อยืด
tomorrow ทูมอ’โร n. วันพรุ่งนี้
turkey เทอ’คี n. ไก่งวง
Thanksgiving แธงคซฺ’กิฟวิง n. การแสดงความขอบคุณ
traditional ทระดิช’ชะเนิล adj. สืบทอดตามประเพณี
them เธม pron. พวกเขา
trivia ทริฟ’เวีย n. เรื่องเล็กน้อยมาก
terrible เทอ’ระเบิล adj. น่ากลัว
terminal เทอ’มะเนิล adj. ปลาย  ท้าย
United States ยูไน’ทิด สเทท n. สหรัฐอเมริกา
use v. ยูส;n. ยูซ ใช้  ประยุกต์
uncle อัง’เคิล n. ลุง
upstairs อัพสแทร์ซ’ adv. ชั้นบน
us อัส pron. พวกเรา
uncomfortable อันเคิม’เฟอะทะเบิล adj. ไม่สะดวกสบาย  adj.
viewer วิว’เออะ n ผู้ดู  ผู้ชมรายการ
Venezuela เวนะซูเว’ละ;เวน’นะซูวี’ละ n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อ Caracas
view วิว n. ทิวทัศน์
vase เวส,เวช n. แจกัน  กระถาง
video game วิด’ดีโอ เกม n. เกมการเล่นภาพโทรทัศน์
volleyball วอล’ลีบอล n. กีฬาวอลเลย์บอล
veterinarian เวทเทอระแน’เรียน n. สัตวแพทย์
Valentine’s Day แวล’เลินไทน์ เดย์ n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวัน St. Valentine
Vocabulary Pronunciation Meaning
Wednesday เวนซ’เด  n. วันพุธ
washing machine วอชดฺ’ชิง  มะชีน’n. เครื่องซักผ้า
watch วอทชฺ  vt. นาฬิกาข้อมือ
world เวิร์ลดฺ n. โลก
winner วิน’เนอะ n ผู้มีชัย
wait เวท vi. รอ
walk วอล์ค vi. เดิน
work เวิร์ค n. การทำงาน
wife ไวฟฺ n. ภรรยา
washer วอช’เชอะ n. ผู้ซัก  ผู้ล้าง
wait for เวท  ฟอร์ prep. สำหรับการรอ
work ( online ) เวิร์ค ออนไลน์ n. การทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
write ไรทฺ vt.;vi. เขียน
waiter เวท’เทอะ n. ผู้รับใช้
web site designer เวบ  ไซทฺดิ  ไซ’เนอะ n. ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
wear แวร์  vt. สวม  ใส่
weekday วีค’เด n. วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์
weekend วีค’เอนดฺ n. วันสุดสัปดาห์
weeknight วีค’ไนทฺ n กลางคืนวันเสาร์  กลางคืนวันอาทิตย์
wake up เวค อัพ vi. ตื่นขึ้น
work out เวิร์ค เอาท n. การทดลอง
water – ski วอ’เทอะสคี n. การเล่นกระดานสกีบนน้ำ
windsurf วินดฺ;ไวน์ดฺ เซิร์ฟ n. การเล่นกระดานโต้คลื่น
web designer เวบดิ  ไซ’เนอะ n. อาชีพเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
writer ไร’เทอะ n. นักเขียน
whistle วิส’เซิล vi. เป่านกหวีด
weather เวธ’เธอะ n. อากาศ
wedding เวด’ดิง n. พิธีสมรส

 

Vocabulary Pronunciation Meaning
wig วิก n. ผมปลอม
white ไวทฺv ขาว  หงอก
wear แวร์  vt. สวม ใส่
wonderful วัน’เดอะฟูล adj. ดีเยี่ยม  มหัศจรรย์
well เวล  adv. ดี  สบาย
your ยัวร์  pron. ของคุณ  ของพวกท่าน  ของพวกคุณ
yard สบาย n. สนาม
yellow เยล’โล  adj. สีเหลือง
you ยู  pron. ท่าน
yesterday เยส’เทอะเด วานนี้