รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ดำเนินการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากคำพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้บัญชีคำพื้นฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีคำพื้นฐานหรือคำคุ้นตาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 242 คำ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,098 คำ และบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,210 คำ บัญชีคำเหล่านี้ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน
ลิงค์ดาวน์โหลด
A – Z ป-1
A – Z ป-2
A – Z ป-3
A – Z อนุบาล 1