รวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้แล้วนะครับ
action word
AgeCanCould BodyHaveGot OppositesVerbs VerbsMatching VerbsMatching2 VerbsMatching3
age
AgeBirthday AgeCanCould AgeFamily (1) AgeFamily AgeStages HowOldAreThey HowOldAreYou
alphabet
LetterA LetterB LetterC LetterD LetterE LetterF LetterG LetterH LetterI LetterJ LetterK LetterL LetterM LetterN LetterO LetterP LetterQ LetterR LetterS LetterT LetterU LetterV LetterW LetterX LetterY LetterZ (1) LetterZ
animals
Animal sounds AnimalsFacts AnimalsFillin1 AnimalsFillin2 AnimalsFishFillin AnimalsInsectsFillin AnimalsShelters AnimalsUnscramble1 AnimalsUnscramble2 AnimalsYoung AnimalsYoung2 Describing Animals1 Describing Animals2 NounsGender3
bathroom
HouseBathroom
bedroom
HouseBedroom HouseBedroomB_W
birthday
Birthday
body part
BodyDescriptions BodyHaveGot (1) BodyHaveGot BodyParts BodyPartsandClothes BodyPartsCorrect BodyPartsFillIn1 BodyPartsFillIn2 BodyPartsMatching BodyPartsMultipleChoice(1) BodyPartsMultipleChoice BodyPartsUnscramble(1) BodyPartsUnscramble FiveSenses1(1) FiveSenses1 FiveSenses2(1) FiveSenses2 FiveSenses3(1) FiveSenses3 FiveSenses4(1) FiveSenses4 FiveSenses5 FiveSenses6
clasification
Classification1 Classification2(1) Classification2 Classification3 Classification4
clothe
BodyPartsandClothes ClothesandSeasons ClothesDescription ClothesFillIn ClothesMatching ClothesMultipleChoice ClothesUnscramble ColoursQuestions
color
ColorBlue ColorBrown ColorGreen ColorMatching ColorOrange ColorPink ColorPurple ColorRed ColorYellow ColourChildren ColourPicture Colours ColoursFillIn ColoursJester ColoursMatching ColoursOlivia ColoursQuestions

ยังไม่หมดนะคะ

 >>>>  เพจ ใบงานภาษาอังกฤษ
>>>>  กลุ่ม >> กลุ่ม “ใบงานภาษาอังกฤษ” แบ่งปันสื่อการสอนและใบงานภาษาอังกฤษ