ข้อสอบ TEDET 2562 รอบ All Star Intelligent Contest


ข้อสอบ TEDET 2562 รอบ All Thailand Evaluation Test


ข้อสอบ TEDET 2561


ข้อสอบ TEDET 2560


ข้อสอบ TEDET 2559


ข้อสอบและเฉลยคำตอบ TEDET 2557


ระดับประถมศึกษา

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษา
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


ระดับประถมศึกษา

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษา
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา >> http://tedet.ac.th/main/knowledge_test.asp