ข้อสอบ TEDET ประจำปี 2564ข้อสอบ TEDET 2563


ข้อสอบ TEDET 2562 รอบ All Star Intelligent Contest


ข้อสอบ TEDET 2562 รอบ All Thailand Evaluation Test


ข้อสอบ TEDET 2561


ข้อสอบ TEDET 2560


ข้อสอบ TEDET 2559


ข้อสอบและเฉลยคำตอบ TEDET 2557


ระดับประถมศึกษา

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษา
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


ระดับประถมศึกษา

 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษา
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3