การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

👉 สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905
👉>>คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย<< https://www.ksp.or.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0…
👉 >>User Manual : The Teachers’ Professional Competency Testing and Evaluation Professional Knowledge and Experience under the Professional Standards.<< https://www.ksp.or.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0…
📌

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/