แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่องป.1-6
เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก ป.3

คู่มือการสอนอ่านเขียน การแจกลูกสะกดคำ
ปก เนื้อหา (23มี.ค.) คำนำ สารบัญ
แจกลูกสกดคำ
การสอนแจกลูก ผอ งาน1 งาน2 งานนำเสนอ1