แบบฝึกอ่านสระ และมาตราตัวสะกด ไฟล์เอกสารแก้ไข เพิ่มเติมได้

927

กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก

กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก       กระจาด

กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย

กระดอง        กระดุม          กระดึง       กระพรวน      กระดิ่ง

กระด้ง           กระถิน         กระทิง         กระจ้อน        กระบอก       กระบุง        กระทะ           กระสือ         กระจ่าง

กระจาบ         กระจาย         กระจุก

กระเจี๊ยบ        กระเจียว       กระชาย

ฝึกอ่านสระ มาตราตัวสะกด

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้