หน่วยที่ใช้การวัดขนาดของข้อมูลโดยทั่วไป มีดังนี้

– บิต (ฺBit) เป็นหน่วยวัดที่ใช้่ในการบอกขนาดของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยแต่ละบิตถูกแสดงด้วย ตัวเลขไบนารี่ (ฺBinary Digits) คือ “0” หรือ “1” ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสถานนะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

-ไบต์ (ฺฺByte) เป็นหน่วยวัดพื้นฐานที่สำคัญสำหรับใช้ในการบอกขนาดของข้อมูลหรือไฟล์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดย 1 ไบต์ จะมี 8 บิต ซึ่งสามารถใช้แทนตัวอักษรใดๆ 1 ตัว โดยตัวอักษรนั้นอาจจะเป็นตัวเลข, พยัญชนะ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ

– กิโลไลต์ (Kilobyte ตัวย่อคือ KB) จะมีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ หรือประมาณ 1,000 ไบต์  (10 ยกกำลัง 10) ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1,000 ตัวหรือประมาณ 1 หน้ากระดาษโดยประมาณ

– เมกกะไบต์ (Megabyte ตัวย่อคือ MB) จะมีค่าเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ (10ยกกำลัง20) หรือประมาณ 1 ล้านไบต์ 10 ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านตัวหรือประมาณหนังสือ 1 เล่มโดยประมาณ

– กิกะไบต์ (Gigabyte ตัวย่อคือ GB) เป็นหน่วยวัดที่มักจะใช้บอกความจุของอุปกรณ์จำพวก ฮาร์ดดิสก์, แผ่นดีวีดี และอื่นๆ โดยจะมีค่าเท่ากับ 1,073,741,824 ไบต์ (10 ยกกำลัง30)หรือประมาณ 1 พันล้านไบต์ ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 พันล้านตัวหรือประมาณหนังสือที่ถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือจำนวน 1 ตู้ โดยประมาณ

– เทอราไบต์ (Terabyte ตัวย่อคือ TB) เป็นหน่วยวัดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งเทอราไบต์จะมีค่าเท่ากับ 1,099,511,627,776 ไบต์  10 ยกกำลัง40 หรือประมาณ 1 ล้านล้านไบต์ ซึ่งเที่ยบเท่ากับตัวอักษรประมาณ 1 ล้านล้านตัวหรือประมาณหนังสือทั้งหมดที่ถูกบรรจุอยู่ในห้องสมุด 1 ห้องโดยประมาณ