เยาวชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

เยาวชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้