ปรัชญาการศึกษา : วัตถุประสงค์ของการศึกษา

85

 Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้