เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะร่วมพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 24 สาขา สามารถคว้ามาได้ดังนี้ ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (WorldSkills Abu Dhabi 2017)

         
          รางวัล Best of Nation ได้แก่ นางสาวณัชชา แซ่โง้ว สาขาประกอบอาหาร

          1 เหรียญเงิน (Silver) จาก นางสาวณัชชา แซ่โง้ว สาขาประกอบอาหาร

          12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) จาก

               – นายชโลทร ชูแสง สาขาโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ

               – นายจักรภัทร เริ่มรักษ์และนายปฏิภาณ ติใหม่ สาขาเมคคาทรอนิกส์

               – นายจีรวัฒน์ สกุณี สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)

               – นายปฏิภาณ นวพรรณ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)

               – นายสันติ ชูแก้ว สาขาเมคโนโลยีงานเชื่อม

               – นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

               – นายพงศกร พราหมเกษม สาขาก่ออิฐ

               – นายโยธิน ซินเวียพรมราช สาขาเสริมความงาม

               – นายปราโมทย์ การัมย์ สาขาจัดดอกไม้

               – นางสาวพุทธพร ธรรมานุกูล สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี

               – นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

               – นายปิยนันท์ ชาวปลายนา สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

          ด้านนายสุทธิ กล่าวว่า กพร.จะมอบเงินรางวัลสำหรับเยาวชนที่สามารถคว้าเหรียญได้ดังนี้ เหรียญทอง 300,000 บาท เหรียญเงิน 200,000 บาท  เหรียญทองแดง 100,000 บาท และเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม(Certificate) 50,000  บาท   พร้อมเตรียมสวัสดิการอื่นๆ สำหรับเยาวชนที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งต่อไป คือครั้งที่ 45 ปี2019 เมืองคาซาล ประเทศรัสเซีย และครั้งที่ 46 ปี2021เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพ ณ สนาม  do Arene กรุงอาบูดา บี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/701362