ตั้งอยู่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม  รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์มีใบเสมาและเสาหินตั้งอยู่ทั้ง 8 ทิศ  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่  11-13    เป็นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายหรือสมัยลพบุรีตอนต้น