รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานฯ แห่งนี้เดิมมีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหาดทรายรี ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2532 จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 โดยครอบคลุมพื้นที่ 198,125 ไร่ ซึ่งมีทั้งพื้นที่ป่าชายเลน ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะหลายแห่ง ตั้งแต่เกาะจระเข้ในเขตอำเภอปะทิวจดเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะเสม็ด เกาะมะพร้าว เกาะมาตรา เกาะทองหลาง เกาะรังกาจิว บริเวณอ่าวทุ่งคาในเขตอำเภอเมือง และหมู่เกาะในเขตอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก จนถึงอ่าวท้องครกในเขตอำเภอหลังสวน และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
กิจกรรมไฮไลท์
– ท่องหมู่เกาะต่างๆ ที่มีอยู่ถึง 40 เกาะ และมีจุดเด่นของกิจกรรมแตกต่างกันไป อาทิเช่น ดำน้ำดูปะการังที่เกาะง่ามใหญ่และเกาะง่ามน้อย ชมความงดงามของผืนทะเลใสรอบเกาะรังกาจิว เกาะทองหลาง พักผ่อนบนเกาะจระเข้ซึ่งเม็ดทรายบนชายหาดนั้นขึ้นชื่อว่าขาวเนียนละเอียด และยังมีก้อนหินกลมมนเป็นจำนวนมาก  อย่างไรก็ตาม เกาะส่วนใหญ่ในเขตอุทยานฯ เป็นเกาะรังนก ที่ได้รับสัมปทาน ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอนุญาตให้ขึ้นเกาะ ทำได้เพียงล่องเรือชมรอบๆ เท่านั้น
– เดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเริ่มต้นจากอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีสะพานไม้เชื่อมกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบคลองเข้าไปในป่าชายเลน หรือสามารถจะนั่งเรือชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ก็ได้
– ชมชายหาดของอุทยานฯ ที่มีระยะทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร ครอบครอบคลุมชายฝั่งทะเลเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดของจังหวัดชุมพร หลายแห่งเป็นชายหาดสวยงามน่าเที่ยว อาทิเช่น อ่าวทุ่งมะขามในและอ่าวทุ่งมะขามนอก ซึ่งยาวกว่า 4 กิโลเมตร หาดอรุโณทัย ที่ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ในเขตอำเภอทุ่งตะโก
– สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวเขาเจ้าเมืองแถวหาดทรายรี จากบนนั้นสามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เกาะกลางท้องทะเลชุมพรได้ชัดเจน