EX :
การจำแนกประเภทของดอก
ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02
การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู

การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ
สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ
ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18
สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ
ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15
สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ
ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16
สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ
ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17
ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก
ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้