ตารางตามตัวอักษรของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเด็กเล็ก
ในภาพประกอบที่เป็นมิตรและคำภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่คุณได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ตัวอักษร
A4, A3, A2 คุณสามารถเลือกจากขนาด ลองเลือกนำไปใช้และประบตามดู จะมีภาษาญี่ปุ่นแทรกในรูปภาพด้วย
อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กก็เป็นได้ ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ

4-27-alphabet-hyo-a4
alphabethyo-ga2
alphabethyo-simple