นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับปรุงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี 2560 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยยกเลิกวันหยุดราชการประจำปีวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และเพิ่มวันหยุดราชการประจำปีวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร