สธ. เปิดบริการตรวจรักษาวัณโรค ฟรีทั่วประเทศ เนื่องในวันวัณโรคโลก ล่าสุดพบคนไทยตายจากโรคนี้เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน (กระทรวงสาธารณสุข)

กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์ล่าสุด คนไทยเสียชีวิตจากวัณโรคในปี 2553 เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน แนะให้ผู้ที่มีอาการสงสัยเช่นไอเรื้อรัง ไข้ขึ้นตอนบ่าย ๆ น้ำหนักตัวลด ให้รีบไปตรวจรักษา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทุกวันที่ 24 มีนาคม เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันวัณโรคโลก นอกจากจะรำลึกถึงนายแพทย์โรเบิร์ต คุกค์ ผู้ค้นพบเชื้อวัณโรคคนแรกเมื่อปี พ.ศ. 2425 แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเตือนชาวโลกและผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงภัยอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งมีความรุนแรง ยารักษาชนิดใหม่อาจไม่ได้ผลดี และจะไม่มียาดีรักษา ทำให้เชื้อแพร่กระจายและทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมียาที่ดี รักษาได้ผลในระยะเวลาอันสั้น แต่ผู้ป่วยต้องกินยาตรงตามเวลาทุกมื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา และต้องไปรับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วยจะทำให้ได้ผลดี

ดร.พรรณสิริกล่าวว่า สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยขณะนี้ องค์การอนามัยโลกได้จัดไทยอยู่ในกลุ่มประเทศทีมีขนาดปัญหาของวัณโรคสูง 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลก ในปี 2553 มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรครวม 12,100 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.3 คน วัณโรคที่พบร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอด