ใบงาน รายงานหรือข้อสอบนั้นครูไม่ควรคำนึงเพียงแค่ความถูกผิด ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ครูควรตรวจเพื่อประเมิน แก้ไข และปรับปรุงดังนี้
1.ตรวจเพื่อประเมินการเรียนของนักเรียนว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดทำไมถึงทำแบบฝึกหัด ใบงาน รายงานไม่ได้ เพราะนักเรียนอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจภาษาที่ครูใช้ในการแบบฝึกหัดไม่สื่อความชัดเจน ทำให้นักเรียนสับสนได้ หรือเนื้อหาที่ให้นักเรียนทำเกินบทเรียนที่กำหนด เป็นต้น
2.ตรวจเพื่อประเมินการสอนของครู ว่าการสอนของครูมีปัญหาอย่างไร เพราะครูบางท่านเรียนเก่งแต่อาจมีปัญหาในการถ่ายทอด หรือบางท่านคิดเอาเองว่านักเรียนเข้าใจดีแล้วเพราะนั่งเงียบทั้งห้อง
3.เมื่อได้ข้อมูลจากการประเมินแล้ว ครูควรนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดยจรณาตั้งแต่การสอนของครู วิธีสื่อความรู้ให้นักเรียนเข้าใจ ภาษาที่ครูใช้ วิธีการถามโดยพิจารณาตั้งแต่การสอนของครู หรือเนื้อหาที่อาจมาเกินมาตรฐานการเรียนรู้ในชั้นนั้นๆ
4.หลังจากครูประเมินและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ครูจะต้องพัฒนาการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนผลดีทั้งนักเรียนและครู

colors2 colors3 evening fall firstword_bat fruitstand ican LotsofFishintheSea ManyKindsofBirds morning night preposition_behind preposition_front preposition_in preposition_nextto preposition_on preposition_under ReasonsIwent shapes1 shapes2 Spring stripes_spots2 summer that these this those timesofday usually whatdoyouhavetodo why winter yesterday 1iwant 2doyouwantanapple 3ilike afternoon animalscan AnimalTotemPole Autumn_Search_Easy autumnleaves bakery begoingto begoingto2 bird_colors canyouswim chores colors1