ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกออนไลน์ Projects: Play and Learn กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1 – ป.6       การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกออนไลน์ Projects: Play and Learn กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1 – ป.6

  ใบงานเสริม

โปรแกรมท่องศัพท์ ประกอบหนังสือเรียน Play and Learn 1, 2 ,3 และ 4 ของชั้นเรียน ป.2 ป.3 และ ป.4
จากเว็บ คณะบัญชี ม.พายัพ เชียงใหม่

หนังสือเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ชื่อ Projects : Play and Learn Student book 1

ประกอบด้วยศัพท์ 273 คำ หากเด็ก ๆ ท่องกัน วันละ 10 คำ จันทร์ ถึง ศุกร์ ก็ได้ศัพท์ 50 คำ
หนังสือเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ชื่อ Projects : Play and Learn Student book 2
ประกอบด้วยศัพท์ 407 คำ  หากเด็ก ๆ ท่องกัน วันละ 10 คำ จันทร์ ถึง ศุกร์ ก็ได้ศัพท์ 50 คำ

หนังสือเรียนของชั้นประถมปีที่ 3 Projects: Play and Learn student book 3

ได้นำศัพท์ในหนังสือ มาทำโปรแกรมท่องศัพท์  ประกอบด้วยศัพท์ 507 คำ
หนังสือเรียนของชั้นประถมปีที่ 4 Projects: Play and Learn Student’s book 4
ประกอบด้วยศัพท์ 678 คำ

การติดตั้ง ที่ลิงค์   http://freewareacpyu.blogspot.com/2013/10/play-and-learn-3-3.html