มีใบงานมาฝากจ้า ช่วยแชร์กันด้วยน่า
ป.3_แผนพรพิมล ป.3 สื่อ_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ_My house_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน14 สื่อ_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ2_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ2_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ3_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 [แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Food and Drinks [แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Transportations ~$ผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Food and Drinks 27926_present_continuous 53106_what_are_they_doing Doc116 Lessonplan 3 clothes PDF_My Friends_ครูรัดเกล้า Saturday 25 th October ใบงาน clothes คำศัพท์_My house_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน14 งานนำเสนอ1

ร่วมแสดงความคิดเห็น