การคลายเครียดมีด้วยกันหลายวิธี วิธีหนึ่งที่แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ดแนะนำ คือ การสูดหายใจลึกๆ เมื่อใดที่เกิดความเครียดให้เพ่งไปที่การหายใจเข้าออก พร้อมทั้งหายใจเข้าออกลึกๆ ด้วย การหายใจต้องอาศัยกล้ามเนื้อ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.กล้ามเนื้อรอบทรวงอก คือ กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกล้ามเนื้อกลุ่มที่ใช้ยกไหล่ยืดอก (เช่น เวลาทหารเข้าแถวตรง)

2.กล้ามเนื้อกระบังลม ซึ่งอยู่ระหว่างทรวงอกกับช่องท้อง

ถ้าจะหายใจลึกๆ จะต้องยกไหล่ยืดอกให้เต็มที่ แล้วให้กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวแบบราบลง (และหดหน้าท้อง) ดูดลมเข้าปอด การหายใจแบบนี้จะได้ลมหายใจเข้าออกที่ลึก เพ่งสมาธิทำอย่างนี้สักพักจะทำให้ใจเรานิ่งลง ความวิตกใจสั่นก็จะทุเลาลง การหายใจลึกๆ ยังมีผลดีช่วยขยายปอดเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ทำให้สมองแจ่มใสอีกด้วย

พระพุทธเจ้าเคยสอนพระอานนท์ให้ทำสมาธิเพ่งลมหายแบบอานาปานสติกรรมฐาน (สมถกรรมฐาน) ในการต่อสู้กับความรู้สึกรักใคร่ เมื่อมีหญิงชาวบ้านมาเชิญเข้าไปฉันอาหารในบ้าน แล้วทำท่าเสน่หาเอาใจ ในทางพุทธศาสนาอาจจะใช้วิปัสสนากรรมฐาน เช่น การทำสมาธิเพ่งตามดูความรู้สึกของจิตใจ เช่น จิตกำลังเกิดความกลัวก็ให้เฝ้าเพ่งดูความกลัวนั้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดมันจะค่อยๆ จางลงๆ จนหายไป (จิตเต จิตตานุปัสสี วิหารติ)