การชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยังช่วยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย อาทิเช่น การรับประทานเนื้อปลาที่มีกรดไขมัน omega-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

cattalin / Pixabay

 

โดยผลงานวิจัยที่เผยแพร่ใน American Journal of Clinical Nutrition พบว่า หากรับประทานเนื้อปลาที่มีกรดไขมัน omega-3 อย่างน้อย 2 มื้อต่อสัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงหูตึงเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 42% เพราะช่วยให้เลือดไหลไปหล่อเลี้ยงหูได้สะดวกขึ้น

กรดไขมัน omega-3 นั้นประกอบด้วย eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) มีประโยชน์ในการป้องกัน หรือลดความรุนแรงของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคข้ออักเสบ ปวดศีรษะ ไมเกรน และพบมากในปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาอินทรี ปลาแซลม่อน ปลาแมคคาเรล และปลาเทราท์

แต่การได้รับกรดไขมัน omega-3 มากเกินไปอาจมีผลเสียอื่นต่อร่างกาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุล ปริมาณการรับประทานที่แนะนำ คือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

บรรณานุกรม