พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเเล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ทั้งนี้ตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
มีผลให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%
และขยายบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ใหม่ ทำให้เพดานขยายสูงขึ้น
รวมทั้งการเยียวยาข้าราชการที่ได้รับผลกระทบต่างๆ

1 2 3 4

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/1.PDF