ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้ ดังนี้
 
1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 110 อัตรา 
2. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา 
3. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 
4. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา 
6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 
 
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.rd.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม  งานราชการ  กรมสรรพากร
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม  งานราชการ  กรมสรรพากร