เปิดสอบตำรวจ แล้ว!!! จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,000 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ
– ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับในแต่ละหน่วย
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จำนวน 500 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 900 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ตำรวจภูธรภาค 1 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
– ตำรวจภูธรภาค 2 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
– ตำรวจภูธรภาค 6 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
– ตำรวจภูธรภาค 7 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
– ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)