ข้อมูลตำแหน่งงาน

 

สถานที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หมายเลขติดต่อ : 0 2590 1453, 0 2590 1346

ประเภทงาน

งานประจำ

 

อัตราเงินค่าจ้าง / เดือน

15,000 – 16,500

 

อัตราที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวปไซต์ : –

หมายเลขติดต่อ : 0 2590 1453, 0 2590 1346