รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <1>
รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <2>
รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <3>

– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 24 พ.ย. 2563 .

– ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธ.ค 2563 .

– สอบข้อเขียน วันที่ 27 ธ.ค. 2563 .

– อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า .

– สูง 150 ขึ้นไป ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ .

– สายตาสั้น/ยาว/เอียง ก็สามารถสอบได้

ที่มา : สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2563