ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่ 2-18 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น จำนวน 21 อัตรา ดังนี้
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5.ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
7.พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยแต่งกายชุดสุภาพ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้