รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เงินเดือน :  บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร :