ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ

351

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้