ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๒ กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้้